Valborg i Sanda bygdegård

brinnande valborg

Sanda bygdegård 30/4
Elden tänds kl. 20.00
Inhemsk kör
Talet till våren hålles av 4 H
Klass 5 Sanda skola sköter kaffeserveringen.
Underhållning av 4H
Välkomna!