Sandpappret

Sandpappret är socknens månatliga informationsblad.

Gunvor Malmros är redaktör och om du vill införa något i tidningen – allmän information, annons eller dyligt – är det bara att kontakta henne via gunvor.malmros@telia.com.

I arkivet finns tidningen som PDF från och med 2012.

Sandpappret2017      Sandpappret_2015      Sandpappret_2013
                2017                                           2016                                            2015

Year_2016      Sandpappret_2014      Sandpappret_2012
                2014                                           2013                                            2012