Årsmöte i Sanda hembygdsförening

I söndags hölls årsmöte i Sanda hembygdsförening. Förutom ordinarie punkter pratade Ingvar Jakobsson och Anki Wallin ett föredrag om planerna för en vandringsled mellan Sanda station (Gullinmuseet) och Tjuls station i Eskelhem. Efteråt delade hembygdsföreningen ut diplom till Ursula Medin och Nils-Ove Norragård för många års arbete i hembygdsföreningen. Kvällen avslutades sedan med ett mycket intressant föredrag av Eva Sjöstrand om kyrkohistoria på Gotland.

Högpunkten på kvällen var utnämningen av årets Sandabo som i år gick till Sanda 4H