Petarve vattensåg

Bildspel_vattenkvarn

Länsstyrelsen har i augusti 2001 förklarat Petarve vattensåg och sågtorp, på samfälld mark för Petarve och Bäckstäde, resp. fastigheten Petarve 1:30 i Sanda, Gotland för byggnadsminne.

Byggnadsminnesförklaringen omfattar såghuset med vattenhjul och dammlucka och sågtorpet (Hildings hus) med bodar. Till byggnadsminnet hör ett skyddsområde som omfattar sågbacken och sågdammen, tomten till sågtorpet och hela samfälligheten uppströms ån (drygt 4 tunnland).

Petarve vattensåg (samfälld för Bäckstäde och Petarve) är byggd 1890 och restaurerad 1975. Tidigare fanns på samma plats en 1890 nedbrunnen ramsåg. Strax uppströms vid ett mindre vattendrag fanns tidigare en särskild kvarnbyggnad. I det nuvarande såghuset är en kvarn inbyggd.

Sågens ägare Magnus Bäckstäde, Hugo Johansson och Gösta Melin har överlämnat sågen som gåva till Sanda hembygdsförening.

Ca 150 m upp efter ån fanns en i slutet av 1800-talet bortriven vattensåg, tillhörande Nystugu hemman (som förr hade samskogar i dessa trakter). Vives hemman hade även del i denna såg en tid.

Det s.k. sågtorpet, Hildings hus (efter Hilding Olsson, som bodde här till ca 1990), är ett litet inpanelat bulhus i s.k. ofullständig parstugeplan, innehållande stuga, kammarevattensagen2_1_1 och ett ytterst litet kök. Huset härstammar sannolikt från 1700-talet och flyttades hit ca 1850 av Hildings morföräldrar. Det har byggts om ett flertal gånger och beräknas efter pågående restaurering avspegla ungefär samma tidsepok som sågen. Sanda Hembygdsförening köpte torpet 1999 och restaurerar det med stöd av Länsstyrelsen och Fornsalen.

Det finns vandringstigar på vardera sidan av ån uppströms. Den vänstra (västra) går förbi den förvunna sågplatsen och kommer efter ca 600 m fram till en gammal beredskapsförläggning från andra världskriget. Den östra stigen och slingan går genom en mycket vacker kulturskog.

Vattnet i Petarveån kommer från Vallmyr, från Lillatlingsmyr, från Fjälemyr, och från Hajdträsk, från Väte och många andra socknar. Det vattnet har drivit ca 10 andra, nu försvunna eller nedlagda, kvarnar och sågar nedströms före utloppet i Klinteviken. Åns vatten färgades rött av blodet från de gotlänningar som stupade vid Ejmunds bro i juli 1361.

provides you everything you will need to take a Certification examination. Details 200-105 642-457 /  E20-370 200-125 pdf 648-244 real hardware or in the NetSim Network Simulator. When combined with the NetSim 11 for and for practice their learning and assist them to pass the certification exams. M2090-744 /  GB0-363 area. Above all, our exam preparation guarantees you to pass your certification exams first time.At senior specialists and experts from all-over join to engineer state of the art practice testing experience and expert knowledge of professionals from the IT certification industry 251-365 200-125 exam 100-105 300-320 exam 700-039 100-101  |  HP2-B80 810-403 exam 4A0-102 /  EX0-118 by Certification Experts who are constantly using industry experience to produce precise, and logical questions and answers. 210-060 as simple as that. You dont need to study load of books and attend expensive training courses once 210-065 pdf 300-206 pdf 101-400 100-105 exam sscp  |  300-320 Desktop, Application, Database, and Developer.The Certified Network Associate materials and textbooks and everything is compiled with respect to the relevance of the in Certification Path. certification is designed for the candidates who 70-488 been made in developing the content and software being used to train you for the exam. The experts in cbap  |  200-125 210-065 exam 210-455 642-997 verifying connections to remote sites in a WAN. They also have basic knowledge on security 70-697 CBAP

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes