Medlemskap

Vill du/ni bli medlem i Sanda Hembygdsförening?

Betalning sker via plusgiro 286538-4

OBS! Ange namn, adress och telefonnummer.
Medlemsregistret behöver uppdateras.

Familj: 150 kr 

Enskild: 75 kr

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes