Marsnumret ute

Nu finns marsnumret av Sandpappret inlagt på dess sida. I detta nummer kan du bland annat läsa ett referat från hembygdsföreningens årsmöte.