Lars Gullin

LarsGullin_dragspel

Lars Gullin – ett litet porträtt av en stor europé

Lars Gullin föddes den 7 maj1928 i Sanda, ett litet stationssamhälle på Gotland (en ö utanför den svenska östkusten). Tidigt visade han intresse för musik och spelade polskor på dragspel redan som femåring. Vid tolvårs ålder antogs han som militärmusikvolontär i musikkåren i Visby med klarinett som huvudinstrument.

1947 flyttade Gullin till Stockholm för att studera pianospel, han hade planer på att bli konsertpianist. Under tiden fick han jobb i några framstående kommersiella orkestrar som spelade företrädesvis underhållningsmusik, men också en del jazzmusik. Samtidigt spelade han klarinett och altsaxofon. Det var hos orkesterledaren Seymour Östervall som Gullin hösten 1949 fick överta barytonsaxofonstämman, ett instrument han tidigare inte hade spelat.

Med barytonsaxofonen fann Gullin sitt rätta instrument och blev snabbt en omtalad och mycket skicklig improvisatör på instrumentet.

Bland jazzhistoriens barytonsaxofonister räknas Gullin till en av de absolut främsta solisterna och stilbildarna, där endast Harry Carney, Serge Chaloff och Gerry Mulligan kan nämnas samma anda, som jämförbara meloditolkare och improvisatörer.

Gullins kvalitéer som musiker uppmärksammades av tidens svenska jazzmusiker och han kom i början av 50-talet att spela i orkestrar ledda av altsaxofonisten Arne Domnérus och trumpetaren Rolf Ericson, med det berömda danspalatset Nalen i Stockholm som en fast scen.

Förutom sin position som en av de främsta jazzmusikerna, var Gullin en egensinnig arrangör och en kompositör av betydande mått.

I en tid då Gullins svenska musikerkollegor försökte att låta så amerikanskt som möjligt i sitt spel, komponerade han en mycket personlig och stark musik, som i melodik och harmonik var färgad av svensk folkton och nationalromantisk musik, men där det också fanns en tydlig återkoppling till romantisk 1800-talsmusik, typ Frédéric Chopin. Gullin var dock inte främmande för den amerikanska jazzen, både västkustjazz och Tristanoskolan är influenser som man kan finna i hans musik.

Få svenska jazzmusiker har på ett liknande sätt som Gullin givit uttryck för den subtila ”bluesstämning” som finns latent i nordisk folkmusik, något som Gullins närmaste gelikar, pianisterna och kompositörerna Jan Johansson och Nils Lindberg, senare skulle komma att renodla i sin musik.

Den danske poeten och skribenten Jörgen Leth har i albumtexten till Portrait of My Pals från 1964, beskrivit Gullins unika förhållningssätt till den egna traditionen: ”Liksom sina förmodligen enda jämbördiga i europeisk jazz, den 1953 avlidne franske zigenargitarristen Django Reinhardt och den polske kompositören och pianisten Krzysztof Komeda, skapar inte Gullin jazz à la americaine. Grundkänslan i hans musik (som i Reinhardts och Komedas) beror inte på ett beundrande förhållande till en amerikansk tradition utan av ett existentiellt förhållande till egna omgivningar, egen verklighet”.

Gullins förmåga att i sitt spel, på ett innerligt och närmast magiskt sätt, gripa lyssnaren och trollbinda denna, har till stor del att göra med hans credo: ”att alltid spela från ett sant och uppriktigt hjärta”. Här talar en romantiker med ett stort uttrycksbehov.

Bland sina internationella musikerkollegor brukade Gullin särskilt framhålla Stan Getz och Lee Konitz som musikaliska själsfränder. Dessa musiker, som Gullin också kom att spela med under 50-talet, liksom de flesta andra amerikanska musiker t.ex. Clifford Brown och Art Farmer m.fl., som besökte Sverige under det decennium som brukar kallas ”den svenska jazzens guldålder”. Han gjorde sin allra första officiella skivinspelning i sällskap med Zoot Sims 1950.

1954 vann Gullin i kategorin New Star på barytonsaxofon i den prestigefyllda kritikeromröstningen i jazztidningen Down Beat, vilket bl.a. ledde till att han mer och mer

uppmärksammades internationellt. Samma år gjorde han en turné till England. Senare turnerade han på de europeiska kontinenten och spelade med tyska musiker och med Chet Bakers kvartett, som då innehöll den legendariska pianisten Dick Twardzik.

Hemma i Sverige hade han sin första fasta grupp 1953, en kvintett som bestod av: trumpetaren Weine Renliden, pianisten Putte Lindblom, basisten Georg Riedel och trumslagaren Bosse Stoor.

På 50-talet hade jazzlåtarna i första hand funktionen av dansmusik för en majoritet av publiken, där musikerna endast tilläts korta solistiska inslag. För den outtömliga improvisatören Gullin var detta faktum delvis ett problem. Ofta spelade han någon sina egna kompositioner, som ju egentligen inte var ämnade för dans, i ett kanske långsamt tempo, med till synes ändlösa improvisationer, för att sedan övergå till t.ex. Konitz´ Ablution i ett rasande tempo. Till den trötta och dansande publikens förtret, men helt klart till den lyssnade publikens stora förtjusning, som förstod att de då bevittnade något alldeles särskilt.

Under hela 50-talet och de två följande decennierna fram till sin död, spelade Gullin med alla de främsta jazzmusikerna i Sverige. Det fanns hos Gullin hela tiden en vilja till förnyelse och utveckling , en musikalisk öppenhet som dels riktade sig till olika genrer, men som också välkomnade yngre musiker. Han arbetade också gärna med körer.

På ett metafysiskt plan upplevde han livet som en enda komposition, ett opus. En vidsynt uppfattning som också kunde uttryckas i att: ”allting är musik”.

Runt 1970 arbetade han på ett större verk för jazzsolister och symfoniorkester med den talade titeln Jazz Amour Affair. Tidigare hade han arbetat med en mindre stråkgrupp i t.ex. Portrait of My Pals.

I mitten av 60-talet fick Gullin tillsammans med sin fru möjlighet att lämna Stockholm och bosätta sig i Moshult i Småland (på landsbygden i södra Sverige). Flytten till Småland gjorde honom gott, även om det blev en svår tid ekonomiskt . I Småland fick han komma nära den natur med djur och växter, som han älskade sedan barnaåren och som betydde så mycket för honom både andligt och musikaliskt.

Han fick också en nödvändig distans till det Stockholm som var starkt förknippat med hans personliga problem och med den stundom nedbrytande jargong som odlades i vissa musikerkretsar.

1970-talet var en mycket kreativ period för Gullin. Han gjorde flera berömda skivinspelningar, bl.a. en där han, p.g.a. problem med sina tänder, spelar enbart piano Like Grass. Han spelade på en årlig festival i Emmaboda hemma i Småland och turnerade både i Sverige och utomlands, bl.a. till det forna DDR.

Under våren 1976 arbetar Gullin med sin sista skivinspelning Aeros Aromatic Atomica Suite för en större jazzgrupp med tenorsaxofonisten Bernt Rosengren som solist.

Den 17 maj samma år dör han endast 48 år gammal eller ung, om man så vill.

Efter sig lämnade Gullin ett stort antal kompositioner, arrangemang och skivinspelningar.

En värdefull kulturskatt och en aldrig sinande källa till glädje och inspiration.

Många musiker, både i Sverige och utomlands, framför idag Gullins musik i olika sammanhang, på ett sätt som han själv skulle ha samtyckt till.

Snart 30 år efter sin död behåller dock Gullin alltjämt sin unika position som vår främsta barytonsaxofonist och kompositör genom i hela jazzhistorien…

Roger Bergner ordförande i Lars Gullin Sällskapet

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes