Kvarnen vid Bjästavs

Kvarnen byggdes troligen vid Botvide 1883, vem som uppförde den har jag ej några säkra uppgifter på, men på 1890-talet ägdes den av Ernst Bergman som var ägare till den gamla Botvidegården, som min farfar var hälftenbrukare på under den tiden. Gården övertogs senare av Johan Kristiansson.

1906 köptes kvarnen av min far, Rudolf Pettersson Bjästavs, den flyttades och uppfördes av Karl Öberg, Emil Öberg och Emil Pettersson. Rudolf använde kvarnen inte bara för husbehovsmalning utan enligt bevarade anteckningar (se sid 3) som legomalning till ett 50-tal kunder runt om i bygden, oftast skedde det nattetid för att utnyttja vinden. 1956 gjordes en mindre reparation varvid grannlagsborna hjälpte till.

Vid slutet av 50-talet började den användas allt mindre men underhölls så att kvbjastavs kvarn1_1_3_1 arnverket ej skulle förstöras, därför lades bland annat nytt spåntak på 1974.

De sista åren har frågan varit: Skall den förfalla som så många andra eller rustas upp. Vår önskan har alltid varit att den skulle bevaras. I februari 2004 kom några elever från Högskolan i Visby och dokumenterade allt om kvarnen. Den 7 juli i år beslöt Länsstyrelsen om ett kulturstöd till stolpkvarnen vid Bjästavs och därmed kunde arbetet med renoveringen påbörjas. Att utföra arbetet anlitades två skickliga snickare, Rune Malmros och Kalle Norrby, som på ett förtjänstfullt sätt sökt återställa kvarnen i sitt ursprungliga skick.

Resultatet blev, att fredagen den 22 oktober, efter nära femtio års vila, snurrade åter vingarna. Kanske kan man tala om kulturkrock, då jag från hemmet medelst en modern mobiltelefon, dirigerade Kjell, hur han skulle göra för att få den hundratjugoåriga kvarnen att fungera.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes