Kvarnen vid Bjästavs

Kvarnen byggdes troligen vid Botvide 1883, vem som uppförde den har jag ej några säkra uppgifter på, men på 1890-talet ägdes den av Ernst Bergman som var ägare till den gamla Botvidegården, som min farfar var hälftenbrukare på under den tiden. Gården övertogs senare av Johan Kristiansson.

1906 köptes kvarnen av min far, Rudolf Pettersson Bjästavs, den flyttades och uppfördes av Karl Öberg, Emil Öberg och Emil Pettersson. Rudolf använde kvarnen inte bara för husbehovsmalning utan enligt bevarade anteckningar (se sid 3) som legomalning till ett 50-tal kunder runt om i bygden, oftast skedde det nattetid för att utnyttja vinden. 1956 gjordes en mindre reparation varvid grannlagsborna hjälpte till.

Vid slutet av 50-talet började den användas allt mindre men underhölls så att kvbjastavs kvarn1_1_3_1 arnverket ej skulle förstöras, därför lades bland annat nytt spåntak på 1974.

De sista åren har frågan varit: Skall den förfalla som så många andra eller rustas upp. Vår önskan har alltid varit att den skulle bevaras. I februari 2004 kom några elever från Högskolan i Visby och dokumenterade allt om kvarnen. Den 7 juli i år beslöt Länsstyrelsen om ett kulturstöd till stolpkvarnen vid Bjästavs och därmed kunde arbetet med renoveringen påbörjas. Att utföra arbetet anlitades två skickliga snickare, Rune Malmros och Kalle Norrby, som på ett förtjänstfullt sätt sökt återställa kvarnen i sitt ursprungliga skick.

Resultatet blev, att fredagen den 22 oktober, efter nära femtio års vila, snurrade åter vingarna. Kanske kan man tala om kulturkrock, då jag från hemmet medelst en modern mobiltelefon, dirigerade Kjell, hur han skulle göra för att få den hundratjugoåriga kvarnen att fungera.

provides you everything you will need to take a Certification examination. Details 200-105 642-457 /  E20-370 200-125 pdf 648-244 real hardware or in the NetSim Network Simulator. When combined with the NetSim 11 for and for practice their learning and assist them to pass the certification exams. M2090-744 /  GB0-363 area. Above all, our exam preparation guarantees you to pass your certification exams first time.At senior specialists and experts from all-over join to engineer state of the art practice testing experience and expert knowledge of professionals from the IT certification industry 251-365 200-125 exam 100-105 300-320 exam 700-039 100-101  |  HP2-B80 810-403 exam 4A0-102 /  EX0-118 by Certification Experts who are constantly using industry experience to produce precise, and logical questions and answers. 210-060 as simple as that. You dont need to study load of books and attend expensive training courses once 210-065 pdf 300-206 pdf 101-400 100-105 exam sscp  |  300-320 Desktop, Application, Database, and Developer.The Certified Network Associate materials and textbooks and everything is compiled with respect to the relevance of the in Certification Path. certification is designed for the candidates who 70-488 been made in developing the content and software being used to train you for the exam. The experts in cbap  |  200-125 210-065 exam 210-455 642-997 verifying connections to remote sites in a WAN. They also have basic knowledge on security 70-697 CBAP

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes