Kvarnen vid Bjästavs

Kvarnen byggdes troligen vid Botvide 1883, vem som uppförde den har jag ej några säkra uppgifter på, men på 1890-talet ägdes den av Ernst Bergman som var ägare till den gamla Botvidegården, som min farfar var hälftenbrukare på under den tiden. Gården övertogs senare av Johan Kristiansson.

1906 köptes kvarnen av min far, Rudolf Pettersson Bjästavs, den flyttades och uppfördes av Karl Öberg, Emil Öberg och Emil Pettersson. Rudolf använde kvarnen inte bara för husbehovsmalning utan enligt bevarade anteckningar (se sid 3) som legomalning till ett 50-tal kunder runt om i bygden, oftast skedde det nattetid för att utnyttja vinden. 1956 gjordes en mindre reparation varvid grannlagsborna hjälpte till.

Vid slutet av 50-talet började den användas allt mindre men underhölls så att kvbjastavs kvarn1_1_3_1 arnverket ej skulle förstöras, därför lades bland annat nytt spåntak på 1974.

De sista åren har frågan varit: Skall den förfalla som så många andra eller rustas upp. Vår önskan har alltid varit att den skulle bevaras. I februari 2004 kom några elever från Högskolan i Visby och dokumenterade allt om kvarnen. Den 7 juli i år beslöt Länsstyrelsen om ett kulturstöd till stolpkvarnen vid Bjästavs och därmed kunde arbetet med renoveringen påbörjas. Att utföra arbetet anlitades två skickliga snickare, Rune Malmros och Kalle Norrby, som på ett förtjänstfullt sätt sökt återställa kvarnen i sitt ursprungliga skick.

Resultatet blev, att fredagen den 22 oktober, efter nära femtio års vila, snurrade åter vingarna. Kanske kan man tala om kulturkrock, då jag från hemmet medelst en modern mobiltelefon, dirigerade Kjell, hur han skulle göra för att få den hundratjugoåriga kvarnen att fungera.

FCGIT PDF 1Z1-853 000-635 IT Exam 1Z1-539 A4040-122 ST0-119 Dumps PEGACSA Exam PDF 225-030 Exam PDF 200-155 PDF 920-344 1Z1-599 Certification HP2-B35 IT Exam TMPTE 300-210 Exam 646-202 IT Exam HP0-216 P2180-039 Certification SC0-471 Exam EX0-107 Exam C2010-503 Exam PDF EX0-117 Dumps 920-441 IT Exam C2020-930 250-101 IT Exam HP3-U01 Dumps 310-600 1Z0-895 PDF 9L0-511 VCE C4090-959 Exam PDF 920-461 VCE 000-574 Exam 000-M159 Certification 650-026 Exam 642-274 Exam PDF 250-253 PDF 000-M249 Certification C2180-526 VCE 300-070 Dumps 1Z0-117 VCE 000-023 PDF C_TPLM50_95 IT Exam 1z0-415 IT Exam 090-552 PDF HP2-H29 Exam 650-754 VCE 000-348 VCE

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes