Jättekast

Jättekast är ett stenblock som ligger vid Runne i Sanda. Stenen har förmodligen transporterats till sin nuvarande plats under istiden.

Men det finns även en sägen som berättar att när landet blev kristet och kyrkoJattekast1rna byggdes med  sina malmklockor blev trollen på Karlsö irriterade på klockringningen, dom tog stenblocket och kastade det mot Sanda kyrka för att få tyst på ringningen, blocket gick i en fin båge men nådde inte riktigt fram utan hamnade vid Runne.

På 1930 talet behövde man sten till makadam man borrade ett hål i stenen det skulle sprängas men det blev aldrig av.

På 1970 talet såg Edvin Norragård till att stenblocket blev fridlyst.

400-051 Study Guides   ,
70-246 dumps   ,
AWS-SYSOPS Study Guides   ,
200-101 Study Guides   ,
MB2-704 certification   ,
ADM-201 Brain dumps   ,
PEGACPBA71V1 test   ,
2V0-621D pdf   ,
350-050 Study Guides   ,
300-101 pdf   ,
1Z0-051 dumps   ,
350-050 dumps   ,
220-801 Brain dumps   ,
c2010-657 certification   ,
OG0-091 certification   ,
ADM-201 certification   ,
000-017 test   ,
640-916 dumps   ,
MB2-707 certification   ,
PMP dumps   ,
70-461 dumps   ,
JN0-360 certification   ,
70-411 test   ,
70-417 exam   ,
N10-006 Exam   ,
70-417 Study Guides   ,
70-487 exam   ,
70-980 certification   ,
70-532 dumps   ,
200-355 pdf   ,
350-018 dumps   ,
CISSP pdf   ,
200-101 test   ,
70-346 pdf   ,
400-201 dumps   ,
100-101 exam   ,
220-802 Brain dumps   ,
9L0-066 Study Guides   ,
OG0-093 test   ,
700-501 Exam   ,

FCGIT PDF 1Z1-853 000-635 IT Exam 1Z1-539 A4040-122 ST0-119 Dumps PEGACSA Exam PDF 225-030 Exam PDF 200-155 PDF 920-344 1Z1-599 Certification HP2-B35 IT Exam TMPTE 300-210 Exam 646-202 IT Exam HP0-216 P2180-039 Certification SC0-471 Exam EX0-107 Exam C2010-503 Exam PDF EX0-117 Dumps 920-441 IT Exam C2020-930 250-101 IT Exam HP3-U01 Dumps 310-600 1Z0-895 PDF 9L0-511 VCE C4090-959 Exam PDF 920-461 VCE 000-574 Exam 000-M159 Certification 650-026 Exam 642-274 Exam PDF 250-253 PDF 000-M249 Certification C2180-526 VCE 300-070 Dumps 1Z0-117 VCE 000-023 PDF C_TPLM50_95 IT Exam 1z0-415 IT Exam 090-552 PDF HP2-H29 Exam 650-754 VCE 000-348 VCE

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes