Jättekast

Jättekast är ett stenblock som ligger vid Runne i Sanda. Stenen har förmodligen transporterats till sin nuvarande plats under istiden.

Men det finns även en sägen som berättar att när landet blev kristet och kyrkoJattekast1rna byggdes med  sina malmklockor blev trollen på Karlsö irriterade på klockringningen, dom tog stenblocket och kastade det mot Sanda kyrka för att få tyst på ringningen, blocket gick i en fin båge men nådde inte riktigt fram utan hamnade vid Runne.

På 1930 talet behövde man sten till makadam man borrade ett hål i stenen det skulle sprängas men det blev aldrig av.

På 1970 talet såg Edvin Norragård till att stenblocket blev fridlyst.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes