Djaurmännen

Denna väg mot Sanda kyrka – på gotländska kallad Djaurgatu – följer en flack grusås, som under forntid använts för begravningar. Längsmed och på båda sidor om vägen ligger gravar från brons- och järnålder. Det visar att landsvägen kan vara ungefär samma ålder, omkring 3500 år.

På detta gravfält finns stensatta gravar – så kallade stensättningar – samt ett antal stenar, vilka en gång varit resta. Två av gravarna har tydliga kanter lagda av stora stenar. Söder om dem finns en eller två sydstenar. Seden att resa stenar vid gravar förekommer under både brons- och järnåldern. Varför man gjorde så, vet man inte säkert.

Märkligast är nog de stora nästan i rad liggande stenarna. I toppen har de alla en eller flera skålgropar – runda nedslipade gropar, som använts vid den hedniska kulten.  På två av stenarna är de sammanbundna av en ränna.

I alla tider har dessa stenar förbryllat och än idag hopar sig frågorna: Gjordes offergroparna före eller efter det att stenarna blivit liggande? Vad offrade man i dem? Blotade man här och lät offerblodet rinna från översta skålen ner över stenen?

Strelow återberättar i sin krönika ”Cronica Guthilandorum” från år 1633, följande sägen om dessa stenar:

Anno 1411 är tre män omvandlade till stenar, mellan Sanda och Klinte med hundar och garn (då fångades harar med garn). Och de ligger till åsyn ännu idag. Det har gått till på följande sätt: Det var fem män som gick ut på påsknatten för att jaga och beta (gillra fällor för) djur. Så ringde det till ottesång. Då gick två män till kyrkan. Tre var trötta och vilade sig och gick inte till kyrkan. Men när de lade sig ner omvandlades de till stenar och även deras hundar och garn. Och denna gata kallas Djurgatan.

De stenar vi ser här troddes alltså vara förstenade människor Djaurmannen0och djur. Under 1600-talet blev händelsen genom förväxling av ord flyttad till jultid. Därför kallas fornlämningen ibland för ”Julmännen”.

Cirka 300 meter längre norrut finns ytterligare ett gravfält med ett stort bronsåldersröse. Både röset och gravarna intill är sedan länge plundrade. Resta stenar samt en stor mängd gråsten mellan dessa gravfält, talar för  att här tidigare kan har varit ett enda stort gravfält.

Texten är avskriven ifrån tavlan på plats och är skriven av Länsmuseet Länsstyrelsen

provides you everything you will need to take a Certification examination. Details 200-105 642-457 /  E20-370 200-125 pdf 648-244 real hardware or in the NetSim Network Simulator. When combined with the NetSim 11 for and for practice their learning and assist them to pass the certification exams. M2090-744 /  GB0-363 area. Above all, our exam preparation guarantees you to pass your certification exams first time.At senior specialists and experts from all-over join to engineer state of the art practice testing experience and expert knowledge of professionals from the IT certification industry 251-365 200-125 exam 100-105 300-320 exam 700-039 100-101  |  HP2-B80 810-403 exam 4A0-102 /  EX0-118 by Certification Experts who are constantly using industry experience to produce precise, and logical questions and answers. 210-060 as simple as that. You dont need to study load of books and attend expensive training courses once 210-065 pdf 300-206 pdf 101-400 100-105 exam sscp  |  300-320 Desktop, Application, Database, and Developer.The Certified Network Associate materials and textbooks and everything is compiled with respect to the relevance of the in Certification Path. certification is designed for the candidates who 70-488 been made in developing the content and software being used to train you for the exam. The experts in cbap  |  200-125 210-065 exam 210-455 642-997 verifying connections to remote sites in a WAN. They also have basic knowledge on security 70-697 CBAP

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes