Sandpappret 2002

Januari    Februari    Mars    April    Maj    Juni

Juli   Augusti    September   Oktober   November

 

Nr 11 November 2002

Sockenfest för gamla och nya
SANDABOR

Lördagen den 23 november
kl. 19.00 i Sanda bygdegård

Meny:

Marinerad lax
Fläskfilé med rosépepparsås och
hasselbackspotatis

Donnergymnasiet svarar för maten

Kaffe och äppelkaka
Dans Lotterier
Pris: ca 120 kr

Alla välkomna!

Anmälan senast 19/11 till

RoseMary Johansson, tfn 24 22 61, Susann Norragård, tfn 21 57 16

Har ni några frågor och funderingar så kontakta oss!


Kontakt med läsarna

Det händer då och då att jag får e-post från någon som läst Sandpappret. Någon har kommit till sitt fritidshus och hittat Sandpappret i sin postlåda och uppskattat det. Ett par ville gifta sig på Gotland och ville ha upplysningar om hur det kunde ordnas. Andra läser Sandpappret på Internet hemma på sin dator.

Den 5 september fick jag ett brev från Helene Thulesius-Kittlaus från Bremen, f.d. Sandabo. Jag har bett henne att få ta in hennes brev i Sandpappret och hon har inget emot det. Så här skriver hon:

Hej på er alla kära Sandabor.

Här sitter jag i Bremen i Tyskland och hoppar omkring på nätet och hittar Sandpappret som mamma alltid ger mig när jag är hemma i Kovik. Underbart!

Hemlängtan är enorm men man får väl stå ut.

Här i Bremen jobbar jag på universitetsbokhandeln sen nästan 11 år - tiden går så fort. Vem hade anat det, som sett mig lilla spink springa omkring på Sanda skola för många herrans år sen? Kommer det inte att vara nån träff med gamla kompisar nån gång, tro? Jag är årgång 1961... så det blir många år att fira.

Nej, nu måste jag jobba lite... Ha det bra. Här är grått men varmt, nästan kvavt.

Inga översvämningar i Bremen den här gången, som dom har längs med floden Elbe. Men enligt en undersökning som publicerades i tidningen igår så skulle ca 75 % av stadsytan ligga under vatten om dammarna brister - otäck tanke eller hur!

Ha det bra med lagom regn önskar

Helene Thulesius-Kittlaus från Bremen

Att få ett sådant brev är roligt, överhuvudtaget är det roligt att få uppskattning för det man gör. Jag blir t.ex. glad när någon säger att de tycker om att få ett Sandpapper i sin postlåda varje månad.

Men det är inte bara jag som behöver uppskattning för Sandpappret...

Någon måste kopiera, vika och häfta ihop alla dessa sidor. Fungerar kopieringsapparaten bra går det väl an, men när den börjar strula är det inte så roligt. Första numret av Sandpappret kom ut i september 1996. Sven och Cia Bäckstäde har skött det här hela tiden. Nu har de flyttat till Visby och jag har fått nya "tryckare" att lämna mitt alster till. Det är Arne Åkerman och Maggie Larsson som övertagit tryckjobbet.

När Sandpappret är tryckt skall det köras ut till alla postlådor - återigen ett frivilligt arbete som några måste ta på sig.

Ett stort Tack till alla mina medarbetare.

Gunvor


Nya adresser

Snart är det vår tur att få nya adresser. Vi kommer att få ett förslag i vår postlåda, ett förslag som vi sedan tydligen kan få ha synpunkter på.

Adressen kommer att bestå av sockennamnet, gårdsnamnet samt ett tresiffrigt nummer.

Gunnel Wallins adress kommer att bli så här:

Gunnel Wallin
Sanda Petarve 468 ( numret är kanske inte det rätta)

Senast 31 december 2003 skall alla ha fått nya adresser


Adventsgudstjänst

1 december = första söndagen i advent
Västergarns kyrka, kl. 12.00
Söndagsmässa.

Kyrkokören medverkar
Kyrklunch 50:-


Grundläggande vinkunskap

Vi har platser kvar.

Välkomna till några kvällar där vi under trevlig samvaro äter en måltid med vin. Före måltiden berättar Märtha och Bojne Björkman om kvällens viner (druvor, länder, växtplatser, vintillverkning m.m.) Därefter provar vi vinerna. Vin och mat hör ihop och därför provar vi vinerna till en lämplig måltid. Vilket vin "gifter sig bäst" med måltiden?

Kostnad: 100-150:- inkl vin och mat. (Ingen kursavgift)
Priset varierar p.g.a. vinkostnaden.

Plats: Västergarns skola

Tid: 22/11 -02 kl. 19.00. Kvällens tema är röda viner.

En kötträtt + kaffe serveras.

Anmälan senast 18/11 till Märta och Bojne tfn 24 51 52

Under våren 2003 fortsätter vi med vinträffarna. I januari provar vi vita viner. Se kommande annons.

Arrangör: Västergarns hembygdsförening


 

Syföreningsauktion

Fredagen den 6 december kl. 19.00 i Sanda, Ungdomsgården

Kaffeservering
Alla välkomna!

Sanda EFS


Glögg- och fikakväll

i Västergarns gamla skola
Tisdagen den 3 december kl. 19.00

Anna-Lena och Björn Wassberg passar på att
visa bilder från sina resor i Indien

Välkomna!
Västergarns hembygdsförening 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 50! Manus in senast 4/12! Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros, tel 24 21 13,
E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 10 Oktober 2002

DANS

Lördagen den 26 oktober kl. 20.00

i Sanda bygdegård Quintus orkester

Anmäl senast 24/10 till

Ursula, tfn 24 20 45 eller Kjell, tfn 24 20 80

Arr: Sanda DansföreningGrundläggande  Vinkunskap
 

Innehåll:

- föreläsning

- vinprovning

- måltid med vin

Tid: 25/10 och 22/11 Kl. 19.00 ( Ev fortsättning våren 2003)

Pris per träff: Måltid och vin till självkostnadspris.

Plats: Västergarns skola

Ledare: Märtha och Bojne Björkman

Anmälan till ledarna senast 21/10 tfn 245152

(Begr. antal deltagare. Västergarn med närområden har företräde)


Ny vaktmästare och bokningsansvarig i Sanda bygdegård!

Jonas Norragård är vaktmästare för bygdegården fr.o.m. 1 oktober. Han nås på tfn 21 57 16 eller 0708-282753.

Åsa Sjögren-Andersson är bokningsansvarig, tfn 24 20 16.
 


Höstsalongen

är inställd p.g.a. uthyrningen till kommunen.


Taket på dasset och källaren vid Stationshuset

skall repareras. Till detta behövs virke. Du som vill skänka virke hör av dig snarast till Nils-Ove Norragård, tfn 24 20 13 , 070-2516784. Vad som behövs, se virkesnotan.

Även stockar till dansbanan mottages tacksamt.

Virkesnota till källartak, Stationshuset Sanda

Takyta = 30 m˛ ( 2 x 2,70 x 5,40 m)
Band = 2 st 4x4" ā 4,80 m
Takstolar = 10 st 3x3" ā 2,70 m
Takpanel = 35 m˛ 1" x 5 eller 6" spontade bräder

Virkesnota till toalett

Takyta = 22 m˛
Band = 1 st 5x5" ā 3,60 m
Takstolar = 4 st 3x5" ā 3,30 m
Takstolar = 8 st 3x5" ā 3 m
Takpanel = 30 m˛ 1"x5 eller 6" spontade bräder
Trekantlist = 12 st 55x55x80 mm ā 2,50 m längd


Sockenfest

i Sanda bygdegård, lördagen den 23 november kl. 19.00.

Mat och dans.

Alla välkomna, speciellt nyinflyttade. Mer information i nästa Sandpapper.


Sanda 4H

Vi i Sanda 4H är en ungdomsklubb som har funnits i snart 20 år. 4H är en ungdomsorganisation som finns i ett 80-tal länder runt om i världen. I Sverige idag finns det drygt 15 000 medlemmar. Det finns flera hundra 4H-klubbar och 4H-gårdar utspridda runt om i landet. 4H är en alkoholfri och drogfri organisation, som också verkar för att få en tobaksfri miljö. 4H är även en partipolitiskt och religiöst obunden organisation vilket gör att 4H är öppen för alla!

De fyra H:na i 4H står för:

Huvud - Kunskap
Hjärta - Respekt, medkänsla, empati
Hand - Färdighet
Hälsa - Sunt levnadssätt

4H´s verksamhet

4H´s ramar för verksamheten är väldigt vida men bygger främst på djur, natur, skog och hem & hushåll. 4H´s motto är "Lära genom att göra" vilket säger väldigt mycket. Vi vill tillsammans lära oss genom att göra, t.ex. om vad naturen kan ge oss eller att vi ska respektera varandra och visa empati mm.

Demokrati

I 4H´s verksamhet är det väldigt tydligt att ungdomarna har rätt till att styra och bestämma själva över sina 4H-klubbar och gårdar på ett demokratiskt sätt. Det gör att det kommer fram många engagerade ungdomar som får lov att ta ansvar och kan därmed bli ideella ledare för sin egen 4H-klubb och annan 4H-verksamhet.

Ungdomarna lär sig att ta ansvar för sina egna handlingar och sätter gruppen i första hand i stället för egen vinning.

Gemenskap

För att vara med i 4H behöver man inte vara på något visst sätt, man behöver inte hålla på med sport eller vara intresserad musik etc. I 4H sätts gruppen och gemenskapen som det viktigaste

Lägerverksamhet

I 4H arrangeras det massvis med läger både på sommaren och på vinterhalvåret. Givetvis är den mesta delen på sommaren, det kan vara klubbläger, kretsläger, länsläger och riksläger. Rikslägret hålls bara en gång om året för 4H-are som är 14 och uppåt. Det brukar vara ca 300-600 ungdomar som deltar på rikslägren. På vinterhalvåret kan man förutom den egna klubbverksamheten åka på kurser och tävlingar som arrangeras inom riksförbundet.

Välkomna

Välkomna till Sanda 4H som håller till i Gervalds Gården
på onsdagar mellan 18.00-19.30!


Hej!

Vi är två ungdomar som är ledare för 4H-verksamheten i Sanda och vi är dessutom två studerande på Donnersgymnasiet i årskurs 3, i samhällsklassen ekonomi.

Vi har i uppgift att utföra ett stort projektarbete på 100 poäng. Tidigare år har det endast varit på 20 poäng.

Vårt projektarbete

Vårt projektarbete är att vi skall utveckla Gervalds Gården ( en samlingslokal i Sanda som vem som helst har rätt till att hyra). Denna samlingslokal hyr Sanda 4H och använder som klubblokal. Som Gervalds Gården ser ut idag så är det 2 rum och ett kök på totalt 110 m˛ plus att det finns en förrådsbyggnad på tomten. Gervalds Gården var från början ett gammalt missionshus, som har byggts till och utvecklats. Vad vi skall göra är att bygga till två rum på ovanvåning (vinden) som kommer att tillföra ca 40 m˛.

Syfte

Vårt syfte är alltså att utveckla själva byggnaden och verksamheten som pågår där. Med tanke på att det bara finns två rum idag, så är det väldigt värdefullt med två extra rum. Det kommer att gynna verksamheten på Gervalds Gården något otroligt, framför allt för oss i Sanda 4H. Vi har haft Gervalds Gården som klubblokal i nästan 20 år och det har fungerat ypperligt. Vi i Sanda 4H växer och är större än vi någonsin varit. Vi är hela 54 medlemmar, därför är det viktigt för oss att kunna få tillgång till ytterligare två rum för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas.

På vinterhalvåret när vi tvingas vara inomhus är det problem när vi är så många just för att vi inte kan dela upp gruppen på ett bra sätt bara för att det endast finns två rum. Därför vore det värdefullt att få tillgång till två rum till för att kunna dela upp pågående verksamhet på ett bra sätt. Vår verksamhet kräver mer utrymme och framför allt en avdelningsmöjlighet om den ska kunna fortsätta utvecklas.

Sponsor & bidrag?

Vi är mycket tacksamma för bidrag, stora som små. Vi anser att EN kan inte dra hela lasset utan vi måste hjälpas åt. Vill ni hjälpa oss med ett litet bidrag så sätt in det på Sanda 4H´s kontonummer, som är följande:

7178 30 78170

Vi tackar på förhand

Mvh

Andreas Sandsjö Erik Broberg

tfn 24 20 38 tfn 24 22 38

Har ni några frågor och funderingar så kontakta oss!


 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 46! Manus in senast 6/11! Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros, tel 24 21 13,
E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 09 September 2002

Gympan börjar igen! Sanda skolas gymnastiksal

Torsdagar kl. 19.30 - 20.30 Start 12 september

Ledare: Ingegerd Axell

Kom med Du också!


Motionsdans

bugg och gammeldans

Sanda bygdegård

Onsdagar kl. 19.00-21.00

Start 18 september

Ledare: Detlef Gräser

Alla välkomna, med eller utan partner!

Har Du frågor?


Sanda 4H

Sanda 4H startar  onsdag den 11 september kl. 18.00 - 20.00 i Gervaldsgården (GG)

Alla är välkomna från 7 år och uppåt.
I höst kommer vi att ha 4H på onsdagar hela tiden.

Hoppas vi ses!

Hälsningar: Ledarna
Vid frågor ring: Andreas Sandsjö, tfn 24 20 38


Dagis i Sanda bygdegård

Nu har dagis i Sanda varit i gång ett år. Det var en stor omställning både för barn och vuxna. Från att ha varit i familjedaghem skulle vi alla samsas på samma ställe, men det gick över förväntan.

Vi som jobbar här nu är Gun-Britt Wetterlund och Inger Pettersson från Sanda, Kerstin Bramford och Yvonne Karlsson från Mästerby och Pia Andersson, Västergarn.

Barnen kommer från Sanda, Mästerby, Västergarn och Klinte. Nu har vi 25 barn inskrivna, 18 pojkar och 7 flickor. i åldrarna 1 - 5 år.

När inskolning av de nya barnen är klar börjar vi så smått med vårt "Tema" i höst. Det är "Djuren på landet". Vi har samling varje dag där vi pratar om vårt tema, sjunger, spelar dockteater m.m. Vi brukar gå till skolan två gånger i veckan för utelek och gymnastik. Promenad till skogen är också populärt. Där pratar vi om djur och natur och barnen får själva upptäcka saker. Att titta på småkryp med lupp är väldigt spännande.

Vi har öppet mellan 06.30 - 17.15. De barn som kommer fram till kl. 8 serveras frukost. Vi äter också en frukt innan vi går ut för att leka. Lunch äter vi vid elvatiden. Vi får mat från Klinteskolans kök.

Efter lunch har vi vila. De minsta lyssnar på band liggande på madrasser. De större barnen har "läsvila". Då läser vi böcker som vi lånar i bokbussen. Den kommer en gång i månaden till oss. Så har vi lite extra aktiviteter i form av språklekar, rim och ramsor och pyssel som de stora klarar av.

Efter vilan blir det utelek beroende på vädret. Mellanmålet serveras vid 14-tiden, sen brukar de första barnen gå hem.

Eftersom det är flera barn i kö hoppas vi att det blir ett nybygge vid skolan fortast möjligt. Då får vi två avdelningar, så det blir lugnare för barnen. Vi vill ju gärna ha något "eget" eftersom bygdegården ofta är uthyrd, vilket medför mycket merarbete för oss.

Dagbarnvårdarna Sanda "Dagis"

PS: Överblivna saker i form av spel, pussel, uteleksaker mottages med tacksamhet.

Vad är det bästa med dagis?

- Att få gunga och cykla ~ Julia Ö

- Att få leka i sandlådan, gunga och cykla ~ Julia A

- Att leka ute ~ Hanna

- Att få leka cowboy ~ Lukas

- Att leka hund ~ Gustav

- Att leka med Joacim ~ Erik B

- Att hoppa hopprep ~ Alexandra

- Att cykla ~ Isak


Gotlands 4H´s länsläger 2002

Mellan den 1-3 juni hade Gotland sitt länsläger, på Gustavs i Fröjel. Det var 25 deltagare på lägret samt 7 ledare som var där alla dagar. Årets länsläger på Gotland var ett läger som vi från Gotlands 4H´s förbundsstyrelse hade satsat på. Vår tanke med det här lägret var...

Tema "Mini-Riksläger"

Själva idén med detta läger var att utforma det som Sveriges 4H´s Riksläger men inom länets gränser. För att inspirera de yngre 4H:arna att åka på det riktiga rikslägret och träffa 4H:are från hela Sverige.

Så vi utförde detta lägret som ett riksläger, fast i miniatyr. Vi hade med talang på programmet, vi hade udda idrottsgren, vi hade naturstig m.m. Vi hade även vanliga lägeraktiviteter som pyssel, målning, lägermys och disco.

Den första juli kom ett antal uttråkade barn till Gustavs på Gotland. Alla kom stånkande med varsin packning på ryggen. Det första uppdraget vi fick var såklart att sätta upp tälten vi skulle sova i. Vi fick gå ihop med några kompisar för att sova tillsammans, om man inte ville sova själv. Efter ett tag var det samling. Ledarna presenterade sig, vi lärde känna varandra genom att gå runt och presentera oss samtidigt som vi frågade varandra om olika saker. Vi delades in i grupper där vi fick i uppgift att komma på ett namn till laget, komma på en talang vi skulle visa upp för både domare och publik, gå tipspromenad tillsammans samt delta som ett lag i pinnehåle, en gotländsk lek.

Vid åttatiden gick vi ner till invigningsplatsen och invigde lägret, där ledarna spelade upp en liten sketch för oss. När solen gått ner var det dags för lite lägermys runt elden där vi grillade machmallows och sjöng till gitarren. När elden slocknat gick var och en och kröp ner i sin sovsäck.

Väckningen blev väl inte riktigt som vi var vana vid, eftersom Andreas kom med mikrofonen och högtalarna och meddelade att det var frukost. Det var inte så uppskattat. Efter frukosten spelade två lag mot varandra i pinnehåle, som går till ungefär som brännboll fast man har en pinne i stället för boll. Efter maten var det final mellan de två lag som tagit sig vidare från pinnehåle. "Röda Rosen" mötte "Big Mac & co". På kvällen skulle det avgöras vem som skulle vinna talangtävlingen. Det första laget ut var "Filips flickor" som sjöng en låt. Det gjorde även lag "De tröga", medan övriga lag framförde teater alla tre. Vinnaren av talangen blev "Röda Rosen" som spelade en pjäs om hur det skulle kunna se ut på ett 4H-läger. Ännu lite senare på kvällen var det disco, där alla dansade till musiken.

Den sista dagen gick vi naturstig tillsammans med vårt lag. Och efter några frågor kom det en station. Där gällde det att samla poäng precis som i de andra sakerna vi har gjort under lägret, som sedan sammanställdes till en slutgiltig lägertopp.

När vi kom hem och hade ätit satte ledarna igång att räkna ihop poängen. Medan alla väntade gick vi ner till stranden och hade en sandslottstävling. Lägret avslutades med att vi gick ner till invigningsplatsen. Där korades en vinnare av sandslottstävlingen, vilka blev jag, Cecilia och Karolina som hade byggt upp sand där det stod 4H. I naturstigen vann "Big Mac & Co", som också utsågs till lägrets lag. Sedan åkte var och en hem till sig och det här lägret blir något vi sent kommer att glömma!
/Text: Maria Bjuvsjö/

Dagens ros till...

...Agne Broberg för det jättefina tältet han skänkte till Sanda 4H

...Korv-Robban på Gute Chark för att han skänkte 100 korvar till länslägret

...Sven Bäckstäde för att vi fick låna bord och stolar av Hembygdsföreningen till länslägret

Ett stort och varmt tack från oss i Sanda 4H


Varmt tack

för alla gratulationer i samband med  Emma och Linus födelse.

Åsa, Håkan och Simon


Ved till salu!

Torr kluven barrved 250 mŗ

Tfn 24 20 13


Bidrag till Sandpappret efterlyses...

Nu har skolan och dagis medverkat i Sandpappret och jag behöver nya bidrag från er som läser Sandpappret. Jag är säker på att det finns många som kan skriva om både gammalt och nytt. Gör det!

Företagare! Presentera ert företag i Sandpappret, det är gratis reklam.

Föreningar! Presentera er förening, det är också gratis reklam.

Vill ni ha något att läsa i Sandpappret i fortsättningen vill jag ha er hjälp med detta.

Gunvor

  

Manusstopp för nästa nummer av Sandpappret. Lämna manus till någon i styrelsen eller direkt till G Malmros, Bjästavs Sanda,
tfn 24 21 13.  E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 06 Augusti 2002

COUNTRYFEST

i Sanda bygdegårdspark

Lördagen den 17 augusti, kl. 19.00

Mat och dans

Rocka-Gills orkester

Anmäl senast 12/8 om ni vill äta helgrillad gris:

Ursula, tel 24 20 45 eller Kjell, 24 20 80

Vid regn dansar vi i bygdegården.

Välkomna!

Sanda Dansförening


Skolbidraget

Elever från klass 6 i Sanda skola berättar om sina smultronställen.

Favoritplats och smultronställe

Jag har en plats några meter från vårt hus. Där kan det bli jättefint ibland. Det har kört en skogstraktor där, så det är stora långa spår med vatten i ibland. Någonstans där längs spåren finns det smultron, men det är inte bara gott om smultron där utan där finns också stockar, träd och buskar. Förresten brukar det finnas ödlor i vattnet, som vi fiskar upp och släpper ut igen.

Ewelynn

Mitt smultronställe

Bakom vårt hus är en väg som går ner till en skog. Bredvid vägen finns stora salmbärsbuskar och stora åkrar. Det är nog den bästa platsen som finns. Det blåser inte så mycket och det är den bästa platsen för att promenera med hunden. Det brukar vi i familjen göra ibland och det är underbart att vandra där. En gång i tiden var den vägen ett järnvägsspår.

Albin

Mitt smultronställe

I Stenkumla har min farfar en stuga med trädgårdsland. I skogen bredvid växer liljekonvaljer. På andra sidan betar kor. I stugan finns det en burk som alltid är full med godis. Vid farfars stuga firar vi alltid midsommar. Vi binder och reser en majstång och sedan dansar vi runt den.

Vi badar i bryan och fångar ödlor. Sedan plockar och äter vi jordgubbar. Många roliga upplevelser har hänt där och om man bara så mycket som andas den friska lantluften minns man dem som om det var igår.

Nadine Åkerblom

Mitt smultronställe

Mitt smultronställe ligger strax utanför Klintehamn. Kommer du från "Klinte-hållet" kör du förbi OK-macken, passerar ett litet hus och svänger sedan höger in på en rak grusväg. Kommer du från Sanda åker du förbi en stor ladugård. Strax efter svänger du vänster. När du kört grusvägen upp och över en stenbro som är byggd över en bred kanal, så ser du ett litet äppelträd. I kanalen brukar det tidigt på sommaren växa små kaveldun. Kanalen rinner förbi en järnväg på ca 2 km.

När du åkt över bron är du framme. Vid det här laget har du nog munnen full med smultron, eller snarare havre.

För mitt smultronställe är nämligen ett stall.

Johanna

"Min" lilla sjö

Sjön är egentligen inte min, men jag brukar vara där ibland. Den ligger i närheten av mitt hem. Jag brukar bada där, för det är ganska grunt så att vattnet värms upp snabbt. Ibland bara ligger jag och solar där. Det finns en liten brygga att ligga på. I sjön ligger det några mindre öar som man kan gå upp på. Det finns kräftor där, så man får akta sig, så att man inte trampar sönder deras bon.

Claudia Niklasson

Mitt smultronställe

Det är Grötlingboudd där vi har vår mysiga fiskestuga. Det är verkligen världens mysigaste ställe. Det är nära vattnet och är jättefint. Det finns 4 st vindkraftverk i närheten och det finns en bra badstrand bredvid som heter Nybro. En bit ut i vattnet finns det en liten ö som vi kallar för Fågelön, men den heter egentligen Petarvegrund.

Ellinor Cedergren


Klinte Centerkrets

inbjuder medlemmar och intresserade
till traditionsenlig

Sommarkväll

vid Kronvalds fikeläge

Söndagen den 18 augusti kl. 19.00

Tipspromenad
Lars Thomsson informerar om aktuella frågor till valet

Lotteri

Korvgrillning

Medtag kaffekorg samt något att sitta på.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen


Lammfest vid Valbyte

Lördagen den 17 augusti

kl. 18.00

Anmälan senast 12/8 till

Maj, tfn 24 51 01 eller Barbro, tfn 24 52 52

Medtag bestick

Välkomna!

Västergarns Hembygdsförening


Västergarns Fiskeriförening

har  medlemsmöte med

Kräftskiva

Lördagen den 31 augusti kl. 19.00 i Ladan

Medtag bestick!

Välkomna!

Styrelsen


Fröuppropet

Hjälp oss att samla in fröer från äldre sorters köksväxter, prydnadsväxter och spånadsväxter.

Över den mångfald av växtsorter som en gång odlats vilar ett akut hot. Därför ska en gemensam ansträngning nu göras för att spåra och rädda äldre fröförökande sorter av köksväxter, prydnadsväxter och spånadsväxter.

De växter som kommer in till FRÖUPPROPET och som tidigare nte finns hos Nordiska Genbanken kommer att provodlas och bedömas. Om de visar sig vara unika kommer de att läggas till genbankens samling.

Skriv och berätta om växten!

Var, av vem och hur länge har växten odlats?

Var kommer växten från? Odlas den fortfarande?

Hur ser växten ut? Höjd, färg, har den andra speciella kännetecken?

Smak och doft? Hur gamla är fröerna?

Vad står skrivet på fröpåsen?

Skicka inget frömaterial! Vi kontaktar dig och beslutar tillsammans vad som ska göras med fröerna.

Kontakta oss!

FRÖUPPROPET, Centrum för biologisk mångfald, Box 54, 230 53 Alnarp

frouppropet@pom.info


Följ med på Utflykt till Vall!

Söndagen den 25 augusti

Samling vid Vall kyrka kl. 13.00

Stina Liljegren visar oss sevärdheter och trevligheter i Vall.

Ta med kaffekorg!

Välkomna med!

Arr: Sanda Centerkvinnor och Sanda Västergarn Centeravd


Kulturhusens dag

Söndagen den 8 september Sanda kyrka

Kyrkan består av torn, långhus och kor jämte sakristia. De tre huvuddelarna har olika tillkomsttid. Äldst är tornet, från mitten av 1200-talet. Därnäst byggdes långhuset omkring år 1300 och yngst är koret från mitten av 1300-talet. Dopfunten är från 1100-talet och krucifixet från 1200-talet.

Kl. 13 - 16: Visning av kyrkan och inventarierna

Arrangör: Sanda församling

Kontaktperson: Sven Bäckstäde, tfn 24 21 85 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 37! Manus in senast 4/9! Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros,  tel 24 21 13,
E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 07 juli 2002

När blixten slog i Sanda kyrka

Den 30 juli 2002 är det 100 år sedan blixten slog ner i Sanda kyrka.
Birgit Fors berättar om händelsen.

Sanda kyrka

De flesta sandabor har väl besökt vår vackra medeltida kyrka och kunnat ta del av alla intressanta konstverk som bevarats genom pietetsfullt gjorda restaurationer, den senaste utförd av Erik Olsson.

Under min skoltid började och slutade terminerna för det mesta med bön i kyrkan. Kanske intresset för vad som sades inte var så intensivt, men man hade ju i alla fall målningarna att titta på. Mig fascinerade särskilt själavägningen vid predikstolen och passionsbilderna på norra väggen och förstås Aron och Moses med Lagens tavlor vid altaret.

Oftast var det de mest mollstämda psalmmelodierna, som "Gadden" med förtjusning helst valde, dem blev man inte särskilt glad utav. Men en gång var det svårt att hålla sig för skratt. Skolläraren skulle tala från predikstolen. Hjalmar Gadd var en reslig man och hade den gången lite för bråttom upp för trappan. Han slog huvudet i duvan som då hängde i taket och den började förstås "flyga"...

Sanda kyrka blev färdigbyggd omkring 1270-talet. Såvitt jag kunnat utröna har inga större skador på byggnaden funnits utom den gången en eldsvåda kunnat bli förödande.

I Gotlands Tidningar den 21 februari 1979 berättar Erik Olsson om "När blixten slog ner i Sanda kyrka: Ett glömt hjältedåd" sålunda:

År 1902 den 30 juli var ett fruktansvärt åskväder.

Min mor (Maria Olsson f. Öberg, Lekarve, född 30 juni 1891) berättade hur åskan slog ner i en björk på deras gård och splittrade den. Sanda kyrka fick också ett blixtnedslag och tornet började brinna.

Spiran på tornet splittrades och ett stort brinnande trästycke flög in genom ett fönster hos Emanders över Märtas säng och ner i golvet.

Kyrktornet brann!

Modigt och dödsföraktande tog sig smeden Kalle Vestberg uppför trappan i tornet till en stege som fanns uppe över klockorna, sen klättrade han på en stång med iborrade pinnar och ovanför honom dånade elden. Tornbräderna var tjärade och brann friskt.

Han klev på stockarna och sparkade ut tornbräderna och med sin rock slog han och dämpade elden på spärren. (Sparrarna ?). Det kom några upp och hjälpte till. Ludvig Eklund sköt fram en planka till Kalle att stå på, den Kalle stod på brann för fullt. Skulle de tunga klockorna rasa ner genom valvet? Skulle hela kyrkan förstöras och bli en ruin?

Kalle Vestbergs rådiga ingripande var en hjältedat som räddade Sanda kyrka!

Vi nu levande undrar hur man så modigt kan ge sig in i en farlig situation. Inte är det för att vinna något. Och det måste ju lyckas, familjen? Ens eget liv?

Dramat fick i alla fall en lycklig upplösning. Kalle Vestberg blev en hjälte i våra ögon och säkerligen i familjens med de tre sönerna Anders, Gustav och Ragnar, som vid händelsen var 6, 5 och 3 år gamla.

Någon ersättning för Kalle Vestbergs hjältedåd blev det aldrig tal om ...

Äldre sandabor finns fortfarande som kände bröderna Vestberg och deras öde. Gustav har nog mer än en gång fått frågan om "pappa fick gottgörelse för rocken och de förstörda kläderna han använde att dämpa elden med", men Gustav hade aldrig hört talas om något sådant och inte heller tänkt sig ersättning ...

Som Erik Olsson skriver: "Karl Vestberg var inte ute efter något, han var djärv och gjorde sin plikt, han ligger nog tryggt under sin sten uppe i nordöstra hörnet av Sanda kyrkogård. Han har gjort sitt för att med livet som insats bevara ett gammalt monument.

Heder åt honom och må vi minnas och kanske lägga en blomma på hans grav!"

Den 30 juli 2002 har etthundra år gått sedan detta åskväder slog till i Sanda. Dramat fick i alla fall en lycklig upplösning. Kalle Vestberg blev en hjälte.

Birgit Fors


Skolbidraget

Elever från klass 6 i Sanda skola berättar om sina smultronställen.

Mitt smultronställe

Mitt smultronställe ligger i Gothem. Det är mina morföräldrars sommarstuga. Mormor och morfar fick tomten i bröllopspresent av morfars föräldrar. Så byggde de huset. Huset är byggt 1964.

Stugan är brun. Det finns en friggebod, en lekstuga, två gungor, vedbod, ett gammalt dass, en veranda, trädgårdsland och mycket smultron på tomten.

Nyligen har vi byggt en inglasad veranda. Men bara hälften av verandan är glasad. I vedbon finns fiskesaker och andra saker. För ett par år sedan hade vi endast utedass och det var inte kul, det minns jag. Nu har vi toalett inne.

Det var lite av hur det ser ut där. Jag älskar att vara i stugan för att det innebär att jag är med mumma och moffa. Jag och mummo pratar ju om allt, det är kul. Men även för att jag älskar miljön där. Det är så fint med fågelkvittret och alla smultron man kan stoppa i mun. Och särskilt havet där vi badar.

Det finns några kompisar där men en av de roligaste sakerna är att fiska med "Moffa" och räkna efter att ha gissat hur många vi skall få och att åka till öarna utanför Slite.

Varje sommar åker jag dit, sover över i min översäng och har det bara gott, och snart åker jag dit.

Desirée Nilsson

Ett barndomsminne i Småland

Varje år brukar jag och min familj åka till min farmors sommarstuga i Kolboda i Småland. Det är väldigt mysigt. En sommar så hittade jag och Anders på något som var väldigt skoj. Vi brukade få sova själva ute i "Boden" som vi kallar det. Det finns ett väldigt speciellt ställe en bit bort från stugan. Jag och Anders cyklade dit på en jätterolig cykel som man växlade med tramporna (jag var rätt så liten då). När vi kommit fram gick vi ut på en rätt lång brygga, för att bada. Vi hade tävlingar om vem som kunde hoppa längst ut i vattnet eller simma ikapp mot bryggan. Brorsan vann förstås varje gång, eftersom han är några år äldre, men det var lika kul ändå. När solen var på väg ner var det dags att gå hem. Vi tog en genväg hem och lämnade cykeln, genom åkern. Men där fanns det arga tjurar, som vi fick skrämma bort med en pinne. När vi kom in i farmors trädgård finns det en lång gång med hallonbuskar på båda sidorna. Där gick vi och plockade hallon och åt medan vi hade hallonkrig. Därefter måste vi in och äta. Det blev farmors goda rotmos. Efter maten kom Bettan, min faster på ett roligt spel. Ibland brukade vi också lösa korsord tillsammans med mästaren, alltså farmor. Förut när min farfar levde brukade vi ofta titta på tennis på TV eller så kom han på roliga smeknamn till mig och Anders. När det var dags att sova hade jag redan hunnit somna i Anders knä.

Maria Bjuvsjö

Nisseviken

Om man vill åka till en trevlig badstrand ska man åka till Nisseviken. Det är jättekul att bada där. Om man går ut en bit blir det ganska djupt. Det finns en flotte där som är jättekul att dyka ifrån. Det finns en restaurang som serverar god mat och det finns en kiosk om man vill köpa glass, godis och läsk.

Jimmy Johansson


Kulturhusens dag 8 september

Visning av Sanda kyrka och dess inventarier kl. 13-16.

Arr: Sanda församling


Bli medlem i Sanda Hembygdsförening!

Familj - 50 kr Enskild - 25 kr
Postgiro 286538-4

Sanda Hemsbygdsförening


Ibland blir det fel!

Givetvis vill Sanda föräldraförening även tacka Västergarns Hembygdsförening för det bidrag som de har delat ut till oss för att förverkliga den asfaltsplan på Sanda skolgård som vi hoppas kunna se utfört inom en snar framtid. Än en gång tack!

För Sanda föräldraförening
Charlotte Ahlin Maria Engström


Vi behöver hjälp...

Jag och mina fyra barn har nu bott i Sanda ca 2 år. Nu vill hyresvärden ha tillbaka sitt hus så vi måste hitta något annat.

Har ni något eller känner några som har hus/liten gård, slott/koja att hyra ut eller sälja, så vore vi väldigt tacksamma om ni ringde å det snaraste, då vi måste flytta ut senast 28/8.

Även vinterbonat fritidshus kan vara aktuellt om inget annat står att finna.

Ring Berit Lundgren, tfn 24 22 70
Referenser finns


Barnvänliga kattungar

i olika svarta och grå nyanser söker nya hem i slutet av juli. Tfn 24 11 01


UTSTÄLLNING

LINJER
Målningar i tusch, tempera mm av

Siv Niklasson
Lena Hansson

Möbler från
G.A.

Storgatan 59, HEMSE
(Bredvid Högbyhallen, där arbetsförmedlingen låg tidigare)

18 juni - 3 augusti
Öppet: Tisd & onsd: 13 - 18
Fred: 15 - 20 Lörd: 10 - 15


SOMMAR MED KYRKAN

Helgmålsböner och friluftsgudstjänster

6 juli Valbyte fiskeläge kl. 19.30

13 juli Kovik kl. 19.30

20 juli Prästänget, Mästerby kl. 19.30

27 juli Vattensågen, Sanda kl. 19.30

28 juli Friluftsgudstjänst,

Prästänget, Mästerby kl. 10.00

3 augusti Hamnen, Västergarn kl. 19.30


Musik i sommarkväll
Roland Glittne Jazzgrupp

Sångsolist: Rita Anttila

Onsdagen den 17 juli, kl 19.00
vid stationshuset i Sanda

Kaffeservering
Välkomna!


Gotlands Fiskerimuseum Kovik
Årsmöte - Söndagen 14 juli kl. 14.00

Kaffekorg medtages


Spelmansstämma 19 - 20 juli
på Västergarns festplats

Fredag 19/7 ca 20.00 Buskspel
Lördag 20/7 kl. 14.00 Spelmansstämma

Servering

Under spelmansstämman den 20 juli deltar

Sanda-Västergarn Röda Korskrets med ett lotteri samt försäljning av hemtillverkat.

Skänk gärna vinster och saker att sälja.

Lämna hos Anders O, tfn 242018 eller Hasse H, tfn 245044 eller ring så hämtar de.


Lammfest vid Valbyte
Lördagen den 17 augusti kl. 18.00

Anmälan senast 12/8 till

Maj, tfn 24 51 01 eller Barbro, tfn 24 52 52

Medtag bestick

Välkomna!


BASAR
Lördagen den 20 jul kl. 20.00 i Sanda bygdegårdspark

Dans till Pickles
Smaklösa
uppträder kl. 22.00

Lotterier, tombola, korv, kaffe och läsk.

Obs! Ingen PUB
Vid regn i bygdegården

Alla välkomna

Sanda Hembygdsförening 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 33! Manus in senast 7/8! Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros,
tel 24 21 13, E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 06 juni 2002

Midsommarfirande
vid Sanda bygdegård

Midsommarafton 21 juni 14.00

Stången kläs och reses
Underhållning och dans

Kaffe och tårta

20.00 Festen fortsätter i parken
Kaffe, pub, grillning, Dans

Välkomna!

Sanda Hembygdsförening


Midsommarfest

på Västergarns festplats

Midsommardagen 22 juni kl. 14.00

Vi binder midsommarstång

Musik

Dans kring stången

Medtag blommor och kaffekorg

Välkomna!

Västergarns Hembygdsförening


Sockentrampen 15-16 juni

Efter ett års uppehåll är det dags att cykla för sin socken igen.

Sockentrampen startar i Tingstäde och Othem den 15 juni.

Tidigt på Söndag den 16 juni är det vår tur.

Kl. 02.25 Från Sanda kyrka till Västergarn

Kl. 03.00 Från Västergarns kyrka till Klinte

Målgång i Levide kl. 17.15 ca

Lotter säljs för 5 kr i stället för startavgift


Skolbidraget

kommer från klass 6 i Sanda skola. De berättar om sina smultronställen.

Mitt favoritställe

Mitt favoritställe är skogen bakom vårt hus. Där kan man hitta olika stigar som man aldrig sett förut. Det finns också jättebra ridstigar där och så kan man cykla på dem, så det är jättemysigt. Man kan också hitta smultron och jättefina vårblommor.

Jag brukar gå dit ensam ibland men oftast tar jag med mig syrran. Det tråkiga är att det går kor och kalvar i skogen mitt i sommaren. Men som sagt är skogen varierande. På ett ställe t.ex. står träden så tätt, att man inte ser den minsta gnutta ljus och på ett annat ställe ligger det ett stort fält mitt i skogen. Så finns det ett stort område där träden ser likadana ut. Där brukar man ibland tappa bort sig.

Karin Olofsson, 13 år

Mitt smultronställe

Det är just till den här platsen jag åker för att plocka mina smultron. På sommaren när det är en varm dag och och soligt åker jag och min familj dit. Det brukar inte alltid vara så gott om smultron. En del år finns det bara någon smultron här och där. Man kan få gå i flera timmar för att hitta några. Men en del år har det bara kryllat av röda goda smultron. Det är vädret som bestämmer om det ska bli ett bra smultronår. När jag plockar mina smultron då sätter jag mig bara ner och äter för de är ju så goda.

Karolina Nilsson

Mitt smultronställe

Jag har ett smultronställe dit jag och min familj brukar fara ibland. Det är en strand på norra Gotland. Dit brukar vi fara med husvagn. Förra året var vi där på midsommarafton.

Det rinner en liten å ut i havet där och det är fullt av roliga klätterträd.Om man har lust att bada så blir det djupt ganska snabbt. Det är ganska långt från närmaste hus så Tova (min hund) kan springa fritt.

När det blir mörkt så tänder man en eld på stranden och grillar lite korv. Lite senare går man och lägger sig. GODNATT

Mea

Mitt smultronställe

Mitt "smultronställe" är egentligen inget smultronställe utan min mormors sommarstuga. Den ligger i Lau precis vid havet. Bara 2-300 m från stugan är det en LÅÅNNGG sandstrand som är mycket långgrund, man kommer nästan aldrig ut i det djupa.

Det är väldigt skönt att bada där! Stugan är ganska stor, mörkbrun och mysig. Köket är precis nytt. Jag brukar sitta i hammocken i trädgården på kvällen och bara njuta.

Ninni Nysell

Mitt älsklingsställe

är Visby Golfbana. Det finns fina banor där man kan spela med sina vänner och koppla av, och sen när man har spelat så kan man gå till klubbhuset och ta en liten fika eller äta en stor middag.

Men nu måste jag gå. Vi ses kanske på golfbanan.

Oskar Munter

Mitt badställe

Mitt favoritbadställe är vid Gustavs i Fröjel för där kan man bada med sina hundar. Stranden är jättefin och väldigt långgrund. Den är stor och det är inte så mycket folk där, så det finns gott om plats. Jag tycker du ska besöka den stranden med dina barn, hunden eller kompisar.

Henrik Axell

Fler smultronställen presenteras i nästa Sandpapper.


Röda Korsets bussutflykt

Idag är det ca 25 st anmälda till lördagen den 29 juni, men bussen rymmer fler ...

Ring Ritva 242010, Vivianne 242126, Astrid 245144 eller Hasse 245044 och anmäl er/dig till en trevlig dag på Östergarnslandet.


Tack!

Vi i Sanda föräldraförening trodde inte det var möjligt med ett sådant gensvar från socknarna, när vi äskade om pengar till vår asfaltsplan på skolgården. Med dessa bidrag har vi nu blivit någorlunda stadd i kassan för att kunna se barnens dröm uppfyllas inom en snar framtid. Vår förhoppning är att vi med den planerade paviljongsbyggnationen på skolan ska kunna få hjälp med att slutföra våra planer om en asfaltsplan.

Än en gång vill vi rikta vårt tack till hembygdsföreningen i Sanda, hembygdsföreningen i Mästerby samt Sanda dansförening som har varit väldigt generösa i sin beslutsfattning om pengar till Sanda föräldraförening.

För Sanda föräldraförening

Charlotte Ahlin Maria Engström


Sanda klass 5 vill sända ett stort TACK till:

Carina och Tomas, Stenhuse gård
Ann och Benny, Sanda Trädgård och Hantverk
Susanne, Klinte handelsträdgård
ICA Supermarket, Klinte

för de fina priser ni skänkte till vårt lotteri vid Valborgsmässofirandet i Sanda bygdegård!

Ett stort TACK även till Sanda Hembygdsförening för gott samarbete!

Överskottet från lotteriet och kaffeserveringen blir ett bra tillskott till vår klassresa.

Elever och föräldrar klass 5, Sanda skola


Tack till Jan Engdahl som skänkt sin "saxofon" till stations-huset och det blivande Gullinmuséet.

Lars Gullin-kommittén


Sanda Centerkvinnor

har haft sin sedvanliga blomauktion i Gervaldsgården. Många kom dit, medlemmar och andra intresserade, även utanför sockengränsen, med massor av växter, vanliga som ovanliga arter.

Kvällen började med kaffe som Agneta Olsson bjöd på. Ann-Christin Wallin hade gjort en liten tävling där vi skulle gissa namn på olika sorters växter. Så var vi alla beredda att sätta igång med auktionen. Med Ann-Christin Wallin vid klubban auktionerades alla växter ut. Behållningen för kvällen blev rekordstor, 2 400 kronor. Vi tackar alla som kom, skänkte blommor av alla slag och ropade in. Sanda Centerkvinnor tackar alla för en trevlig kväll. /A-S O/

Sanda Centern och Centerkvinnor

har varit på studiebesök på Almedalsbiblioteket. Under ledning av bibliotekarien Yvonne Pettersson vandrade vi runt i böckernas värld men också i en byggnad med spännande arkitektur. Vi tittade bl.a. på sagorummet med alla spännande finesser och andra avdelningar samt Gotlandicaavdelningen som var särskilt intressant. När alla gått runt, lånat böcker och så förstås tittat på den vackra utsikten tackade vi för oss och begav oss till ett café där vi avnjöt eftermiddagskaffe. /A-S O/


Välkomna till sedvanlig Grillkväll

vid Hästholmen (Lundbergs)

Fredag 28 juni kl. 19.00

Korv och dricka finns att köpa till självkostnadspris

Tipspromenad.

Medtag kaffekorg samt något att sitta på.

Sanda-Västergarn centeravd. och Sanda Centerkvinnor


Gotlands Fiskerimuseum Kovik - Årsmöte

Söndag 14 juli kl. 14.00

Kaffekorg medtages

Alla välkomna!

Styrelsen


Lars Gullin-Konsert

Sanda kyrka

Söndagen 30 juni

kl. 17.00 och 20.00

Medverkande:

Jan Allan, trumpet

Georg Riedel, bas

Rune Gustafsson, gitarr

Årets Gullinstipendiat Gunnel J Mauritzson, sång

LaudaEnsemblen - vokalensemble från Stockholm

Pris: 140 kr + förköpsavgift

Förköp:

Preem Klintehamn tfn 24 05 26
OBS tfn 20 59 00

Välkomna!

Lars Gullin-kommittén 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 28! Manus in senast 3/7! Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros,
E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 05 Maj 2002

Gökotta

vid fornborgen i Västergarn

Annandag pingst, 20/5

kl. 07.00

Samling vid parkeringsplatsen mitt emot festplatsen 06.45 för ev. samåkning

Medtag frukost/fikakorg

Välkomna!

Västergarns Hembygdsförening


Gökotta

vid

Petarve vattensåg

Söndag 26 maj

kl. 08.00

Medtag kaffekorg
Grillen är igång

Välkomna!

Sanda

Hembygdsförening


FÖRETAGARE!

Vid Björkhaga Camping

finns en anslagstavla med information om Sanda, bl.a. vilka företagare som finns i socknen.

Vill Du ha med Ditt företag?

Kontakta Sven Bäckstäde,

tel 242185


Bygdegården i Sanda blev inte färdigmålad

förra sommaren.

Baksidan skall skrapas och målas.

Välkommen till bygdegården lördagarna

11 och 25 maj, kl. 10.00

Ta med skrapa!

Sanda Hembygdsförening


Skolbidraget

Fortsättning på Yvonne Petterssons berättelse om livet i Sanda skolas kök.

En "mattants" vardag

11.30 Ännu mer disk, masor av disk. 6:an kommer. Fyller på mat om det behövs, håller rent på serveringsdisken samtidigt som diskbackarna avlöser varandra i diskmaskinen. Jag har 2Ŋ minut på mig att göra något annat under tiden maskinen diskar en back.

11.50-12.00 De flesta elever har ätit färdigt. Det är bara lärare och expeditionsfolk och jag kvar i matsalen. Vi småpratar om lite av varje. Många känslor är påtagliga. Glada, ledsna, trötta, upprörda, irriterade och förvirrade. Just förvirring, kan ibland synas mer påtaglig än nånsin.

12.30 Alla har lämnat matsalen. Lunchen är över. Tar ut allting från matsalen. Kantiner och salladskärl ställs på transportvagnen. Smöret fort tillbaks till kylen. Brödet in i brödförvaringsskåpet. Mjölken är det inga problem med. Den förvaras i ett eget litet kylskåp i matsalen. Vi har 20-liters mjölkförpackning som är avsedda för mjölkkylen. Tungt men genialiskt.

12.45 Diskar 6:ans disk, tallrikar och glas. Lägger alla bestick i blöt. Tar hand om överbliven mat och sallad. De skivorna karré som idag blev över tas tillvara och fryses ner till fritids. Det är behändigt att ta fram på lov och andra dagar då skolan är stängd. Överblivna grönsaker sparas till nästa dag i kylen. Just grönsaker försöker jag ta fram i den mån de förbrukas. Så det blir sällan något över.

Tar en kopp kaffe efter maten.

13.00 Nu tar grovdisken vid. Den måste vara klar till 13.00 annars hinner jag inte med matsalen och ev. beställningar, innan fritidsbarnen kommer ner till mellanmål. Få se nu! Vad finns kvar på diskbänken? Alla matbestick, två tolvliters potatiskastruller med lock, ett uppläggningskärl för potatisen, en trettonliters såskantin med lock, fem plåtar med lock, sju serveringskärl för grönsaker och annat tillbehör, ett överfyllnadsskydd till mjölkkylen, skärbräda, knivar, serveringsbestick och en papperskorg som skall källsorteras. Diskbänken är full igen. Bara att sätta igång.

13.30 De sista plåtlocken är i diskmaskinen. Under tiden torkar jag ordentligt rent och torrt på diskbänken.

Dags att göra mellanmålet. Fritids skall få citronsoppa med mjukostsmörgås idag. Ju tidigare jag gör i ordning soppan, desto bättre.

13.35 Torkar borden i matsalen. Jag hinner med fyra bord (vi har åtta) innan det är dags att ringa husmor på Klinteskolan.

13.45 Beställningsdags. Klockslaget är en överenskommen tid oss emellan, då husmor finns på sitt kontor och slipper springa ifrån något annat. Matsedeln med till telefon! Tillsammans går vi igenom vad jag behöver, ev. ändringar i matsedeln, önskemål och behov till fritids.

All beställning av matvaror och andra förnödenheter, som vi behöver för att vår skolrestaurang och fritidsmellanmål skall fungera, kommer för övrigt från Klinteskolan. Jag har ingen annan transport med varor annat än den dagliga matbilen.

13.50 Torkar de resterande fyra borden + serveringsdisken i matsalen som ännu var smutsiga. Allt är rent och snyggt nu.

14.00 Häller upp citronsoppan i kannor och ställer in på disken. Tar fram mjukt bröd, som nu har tinat upp sen i morse. Smör och ost skall fram. Hur många var de idag? Javisst! 25 st. Det innebär att jag måste duka 5 bord. Tar in äpplen som blev över häromdagen. Och så brukar de tycka om skorpor.

14.15 Mellisbarnen kommer smygande nerför trappan i en lång rad, tysta och fina. Under tiden de äter tvättar jag diskrumsgolvet, köksgolvet och matvaruintagsgolvet med starkt rengöringsmedel. Även ordentlig rengöring av spis och bänkar är av största vikt varje dag.

14.30 De flesta har ätit färdigt mellanmål nu. Vi väntar ännu på en 3 - 4 stycken till, som inte slutar förrän kl. 14.30.

Jag passar på att ta hand om tomma mjölkkartonger och varuemballage som skall källsorteras. Kartonger som skall sprättas upp, knycklas ihop och läggas i för sig avsedd container. Det är tufft nog det!

14.45 Mer disk. Mellisdisk efter 25 barn och ett par vuxna. Jag tar hand om den disken själv eftersom jag anser att det behövs två vuxna till 25 ungar nere på fritids. Sen går det fortare att göra det själv. Smör, ost, bröd tillbaks där de skall vara.

Äntligen! Avstängning och bottenpluggen ur diskmaskinen. Urspolning och avtorkning en sista gång för dagen.

Sopborsten fram och sopa matsalen i den mån jag hinner. Annars finns det tid innan matbilen kommer nästa morgon att fixa det.

Slut för idag, tack för idag! Inte riktigt ännu. Det sista som återstår är summering av antalet portioner idag och en sista koll att diskmaskin och spis är avstängda. Kolla att kyl- och frysdörrar är stängda och innerdörrar och ytterdörrar är låsta.

Självklart har jag sett till att blommorna mår bra också.


FANTASTISKT!

Tänk att sitta i en liten bygdegård på gotländska landsbygden och få uppleva en fantastisk konsert med Burt Bacharach-låtar. Alla var bra men Gertrud Jakobsson var fantastisk. Tack till Sanda bygdegårdsstyrelse som gjorde det möjligt att Sanda fick besök och vi slapp åka till Visby.

Märtha och Bojne Björkman


KRAMAR

till alla medlemmar i Sanda dansförening och till alla kommittéer som arbetat under året!

Trevlig sommar önskar er ordförande

Ursula


Gotlands Fiskerimuseum Kovik

Bokning av kapellet.

Önskemål om visning av muséet

Kontakta

Kerstin Florin, tel 242254


Gotlands Fiskerimuseum Kovik - Årsmöte

Söndag 14 juli kl. 14.00

Kaffekorg medtages

Alla välkomna!

Styrelsen


Med buss planerar vi en

utfärd med Sanda Västergarn Röda Kors

lördagen den 29 juni

En kommitté bestående av Ritva B, tel 242110, Hasse H, 245044, Astrid Ö, 245144 och Vivianne D, 242126,

kommer att planera dagen.

Anmäl er innan den SISTA MAJ till någon i kommittén så de hinner planera resan och redovisa resmål och kostnader i Sandpappret i början på juni.

Ju fler vi blir desto lägre kostnad och dessutom roligare!


I Sanda Västergarn Röda Kors har vi talat om

väntjänsten -

besöksverksamheten hos äldre och ensamma
och hur vi skall nå varandra.

Som ett första försök till det erbjuder vi oss att ställa upp med skjutsar t. ex. till kyrkan, affären eller frissan, kanske ett besök på kyrkogården o.s.v.

Ring bara till någon av oss:

Hasse Hansson, 245044, Inger Eriksson, 242011,

Ritva Bäckstäde, 242010, Astrid Öberg, 245144,

Eivor Viding, 242078, eller Anders Olsson 242018 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 24! Manus in senast 5/6!
Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros,
tel 24 21 13, E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 04 april 2002

Valborgsfirande

vid och i Sanda bygdegård

tisdagen 30 april kl. 19.30

Sång, vårtal och revy.

Klass 5 Sanda skola serverar kaffe.

Välkomna!

Sanda Hembygdsförening


Vårfest


i Sanda bygdegård

lördagen 20 april, kl. 19.00

Mat

Dans till Kalasorkestern

Anmäl senast 17/4 till Ursula, tel 242045

Arr: Sanda dansförening


Skolbidraget

Veckans skolbidrag är en berättelse om en vanlig vardag i Sanda skolas kök och restaurang. Yvonne Pettersson har arbetat där i 20 år och har skrivit ner hur hon hade det den 14 mars 2002.

Sanda skola har ett mottagningskök vilket innebär att maten som serveras tillagas i ett tillagningskök i Klinteskolan. Yvonnes uppgifter är att ansvara för att ca 110 elever och lärare får lunch varje dag. Till det kommer disk och städning och mellanmål på eftermiddagarna till fritidsbarnen. Mellanmål till fritidsbarnen har tillkommit de senare åren, vilket inneburit ändrade rutiner i arbetet för att hinna med inom arbetstiden. Yvonnes arbetstid är 8.30 - 15.00.

Här följer hennes berättelse:

En "mattants" vardag

Välkommen till mitt jobb en helt vanlig arbetsdag, minut för minut. På matsedeln står det: Karré, kokt potatis, sås, lingon, äppelmos, grönsaker.

08.40 Låser upp och går in. Fortsätter in genom köket ut i matsalen och kollar att allt ser normalt ut. Ser till att det inte är läckage från kylar, frys, diskmaskin eller något annat konstigt. Sen är det dags att knäppa på diskmaskinen ( man blir lika lycklig varje gång den startar normalt ) och sätta på plattorna för det är potatis idag. Potatisen kom igår, skalade och färdiga från Klinteskolan. De har stått i kylen under natten. 24 liter potatis fördelas lika i två kastruller.

09.00 Sätter på en kanna kaffe. Kollar upp om det finns bröd så det räcker till fritids, om inte, tas det fram ur frysen. När jag är i frysen tar jag även fram frysta ärter, majs och paprika. Det är gott till karré. Lingon skall vi också ha. Hoppsan! Glömde beställa det igår. Hur mycket är klockan? Den visar 09.15. Jag hinner ännu få med det med matbilen. Ringer ner till husmor på Klinteskolan och meddelar mitt ärende. Inga problem.

Vad skall vi mer ha för grönsaker idag? Sallad naturligtvis, böngroddar, inlagd gurka, morötter, purjolök, lite svamp, salladsdressing. Jag försöker få med så många grönsaker som möjligt. Minst 3-4 olika varje dag. Man får gå efter vad som passar till den rätt som serveras.

09.40 Potatisen har kokat upp. Skruvar ner värmen. Häller upp en kopp kaffe och inväntar matbilens ankomst.

09.50 Matbilen anländer. Ställer ut returkantinerna på trappan. Pratar lite med Magnus Bäckstäde under tiden vi tar in dagens matkantiner på transportvagnen. Jodå, lingonen är med + det andra som beställdes igår.

10.05 Dags att skölja och skära grönsakerna, sallad och purjolök. Tinar upp de frysta grönsakerna under rinnande kallt vatten. Allt efterhand som grönsakerna är klara, ställs de in på serveringsdisken i matsalen.

10.30 Dags för hårt bröd och smör. Det är standard varje dag. Vi har en brödkorg på varje bord med två sorters hårt bröd. De fylls på efter behov. Potatisen är klar.

10.45 Smöret skall fram från kylen. En bytta på varje bord. I med smörknivar. Ställer ut papperskorgen.

10.50 Dags för maten. Kantin med sås, plåt med karré, potatis ställs in på serveringsvagnen. Det varma tas alltid in sist. Locken tas inte av förrän eleverna kommer.

10.55 Eleverna är på gång. Förskolan, 1:an, 2:an, 3:an kommer först med sina lärare (ca 50 st). De små barnen vill oftast ha hjälp med att portionera ut maten. De som vill ta själva, får naturligtvis det.

11.15 De allra flesta av de små barnen har ätit färdigt och tackat artigt för maten. Jag är i diskrummet i full gång med disken. Mellanstadiet, 4:an, 5:an med lärare kommer. Kollar att det finns mat på serveringsdisken och att det är rent och snyggt.Mer om Yvonnes dag får ni läsa i nästa nummer


 

Sanda Västergarn Röda Kors

har hållit kretsstämma i Sanda bygdegård under stor uppslutning. Närmare 40 personer hade kommit till en mycket gemytlig och glad kväll. Ordf. Hans Hansson hälsade välkommen och ledde kvällens förhandlingar. Verksamheten under året som gått har varit följande: Auktion som inbringat 8356 kr och där hälften genast gavs till det krigsdrabbade Afghanistan, deltagande i kretskampen, kaffe på Åvallegården, utdelning av julblommor, deltagande i spelmansstämman i Västergarn med ett lotteri som gav 1840 kr, insamlingsbössa vid flyget, bjudit på kaffe vid rekreationsveckan på Björkhaga, haft Lucia Bäckstäde som rödakorsvärd på lasarettet och haft en syförening som idogt arbetat.

Under årsmötet informerade Inga Fröström om verksamheten "Anhörigstöd på Gotland" och väntjänsten. Väntjänsten som kan innebära att du skjutsar någon till kyrkan, läkaren eller till affären och då tar dig tid att umgås och prata. Mötet gav styrelsen i uppdrag att utveckla detta tillsammans med Inga. Vi återkommer med upprop om det senare i Sandpappret.

Styrelsen består av ordf. Hans Hansson, vice ordf. Kauko Terävuo, kassör Anders Olsson samt övriga; Ritva Bäckstäde, Inga-Maj Hellgren, Lucia Bäckstäde, Astrid Öberg, Berit Niklasson, Vivianne Dahlberg, Eivor Viding och Inger Eriksson.

Under året har vi delat ut 8000 kr till katastrofreserven, rekreationsveckan och ungdomsverksamheten. Årsmötet beslutade också att inför 2002 göra samma aktiviteter som året innan men också ev. ordna en utflykt någonstans på vår vackra ö.

Efter förhandlingarna fick vi lyssna till vacker sång av en för kvällen sammansatt kör bestående av Sture och Margareta Nilsson, deras barnbarn Erik och Gustav, Herta Söderberg och Inga Fröström och till kaffet spelade Erik Broberg på dragspel. Lotterier såldes och sedan vidtog auktion på syföreningens alster samt hembakat, hantverk och paket. Kauko svingade klubban ...Anders räknade pengar. 7140 kr inbringade kvällen. Innan vi skildes åt tackade ordf. alla, speciellt syföreningen och rote 6 som ordnat kaffe och lotterier m.m.

En onsdag i mars gick så kretskampen av stapeln hos Anna-Stina och Anders Olsson. Förra året kom vi bland de sista, i år kom vi på delad 6:e plats av 42 lag!!!!! Vi klarade frågorna galant och var mycket effektiva. Som belöning fick vi kaffe och goda smörgåsar av Anna-Stina. Tack för det Anna-Stina!


Sanda föräldraförening

har hållit årsmöte den 14 mars.

Mötesordförande var Lotta Ahlin och sekreterare Maria Engström.

Ca 60 familjer var medlemmar 2001. Många barnfamiljer har flyttat in i socknarna.

Under året har föreningen anordnat fyra skoldiscon med bl.a. danstävlingar och limbo. Föräldrapubarna drog inte så mycket folk som man hoppats på men de var trevliga tillställningar.

Under skolgårdsdagar har man räfsat, oljat in byggleken, städat vattenleken, målat hagar mm.

Spel och kortlekar, pingisracketar och fotbollar har köpts in till rastaktiviteter.

Styrelsen har ansökt om bidrag hos olika föreningar för att kunna göra en efterlängtad asfaltsplan.

Styrelsen omvaldes och består av följande personer:

ordförande Charlotte Ahlin

sekreterare Maria Engström

kassör Pia Andersson

övriga Lennart Backman

Sari Bergström

Monica Pettersson

Mikael Qviberg

Jan Utterberg

Vicky Jonsson

Göran Löthberg

Kalle Andersson

Lotta Melin

revisorer Anders Ahlin och Helena Cedergren

Medlemsavgiften för 2002/2003 är oförändrad, dvs 75 kr per familj och läsår.


Tack till alla som har betalat in medlemsavgiften.

Tyvärr har några haft så bråttom så Ni inte har hunnit skriva Ert namn på giroblanketten. Om Ni vet med Er att det är Ni... Var vänlig och ring kassören

Arne Åkerman, tel 24 21 48


Petarve vattensåg

var i gång annandag påsk. Många, ca 250 personer passade på att göra en utflykt i det vackra vårvädret. Sågmästarna Magnus Bäckstäde och Ove Norragård skötte sågen och Arne Hellgren, Peter Fellman och Torbjörn Fors bar bräder. Gunnel Wallin, Marianne Bergström och MariAnne Norragård fixade otendag med kaffe och bullar och grillad korv.


Fagningsdags

Fagning vid Petarve vattensåg

måndag den 8 och tisdag den 9 april kl. 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård lördag 13 april, kl. 10.00

Korvgrillning


Blomsterauktion

Damer, herrar, medlemmar, icke medlemmar, barn och åldringar, ja alla är välkomna till

Gervaldsgården

Onsdagen 1 maj, kl. 19.00

Ta med växter som du vill sälja och köp vad de andra har tagit med!

Sanda C och Ck


Välkomna till Sanda EFS ungdomsgård

Fredag 19 april kl. 19.30

Bildprogram om "Bibelns land"
Karl-Göran Hallabro, Äspered

Söndag 5 maj. kl. 19.30

Gudstjänst - Sören Lindström, Ullånger
Sånggruppen Kaskad

Söndag 2 juni, kl. 19.30

Gudstjänst - Orvar Alteryd, Hogrän

Söndag 7 juli, kl. 14.00

Gudstjänst - tema "Läsarsånger"
Per-Gunnar Svensson, Siljansnäs

Alla välkomna!

Sanda EFS missionsförening och KFUK-KFUM studieförbund


PUB

i Sanda bygdegård

fredagen den 26 april, kl. 20.00

Underhållning av "Vi i femman"

Välkomna!


 

En dag på Stora Karlsö

Vill du följa med till Stora Karlsö en dag i maj?

6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28 eller 29.

Om vi blir minst 10 personer är priset 215 kr per person.
I priset ingår båtresa tur och retur,

guidad tur samt lunch.

Kontakta Gunvor Westberg, tel 24 50 53

Västergarns Hembygdsförening


 

Studiebesök på Almedalsbiblioteket

Lördagen 27 april kl. 12.30

Samling utanför entrén

Guide: Yvonne Pettersson

Gemensam fika på S:t Hans

Sanda C och Ck samt Klintekretsen C


The Best of Burt Bacharach

 

Visby Brass & Visby Jazztrio

Sång: Gertrud Jakobsson

Sanda bygdegård

Tisdag 23 april kl.19.30

Detta är ett program med kanske de mest kända låtarna av den amerikanske kompositören Burt Bacharach. Här kommer ni att få höra välkända melodier som: Raindrops keep fallin on my head, What the world needs now, The look of love, I say a little prayer, What`s new pussycat m.fl. Ni kommer säkert att känna igen de flesta av låtarna som kommer från 60- och 70talet.

Servering i pausen

Entré: 90:- Barn under 12 år: Gratis

Boka på tel 20 50 75 eller 24 21 85

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan - Gotlands bygdegårds distrikt - Gotlandsmusiken 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 19! Manus in senast 1/5! Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros, tel 24 21 13,
E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 03 Mars 2002

Kretsstämma

Torsdagen den 14 mars 2002, kl. 19.00

i Sanda bygdegård

Förhandlingar, auktion, kaffe, lotterier

Underhållning av Erik Broberg på dragspel

Varmt välkomna!

Sanda - Västergarn Röda Korskrets

'


Kretskamp

(den gamla länskampen)

Onsdagen den 20 mars mellan kl. 19 - 20

Hos Anders och Anna-Stina Olsson

Var gärna på plats kl. 18.45!

Vi behöver bli många - så tveka inte att delta - vi blir kanske bäst!!!

Sanda - Västergarn Röda Korskrets


Dags att betala medlemsavgiften

till Sanda Hembygdsförening

Medlemsavgiften för 2002 är oförändrad:

Familj - 50 kr Enskild - 25 kr

Betala in på postgiro 286538-4

Sanda Hembygdsförening


Årsmöte med Sanda Hembygdsförening

Årsmötet hölls den 24 mars 2002 i Sanda bygdegård med Sven Bäckstäde som ordförande och Gunnel Wallin som sekreterare. Betalande medlemmar vid årets slut var 21 enskilda och 84 familjer.

Bygdegården hyrs sedan 6 augusti av Barn- och Utbildnings-
nämnden för barnverksamhet.

Styrelsen sammanträder första onsdagen i varje månad, några dagar efter sammanträdet ges Sandpappret ut.

Listan över genomförda aktiviteter är lång:

28 jan "Gutar frågar gutar" tillsammans med IOGT-NTO.

12 febr "Tre gotländska profiler". 100 personer lyssnade på Berra Alvengren, Tommy Pettersson och Evert Jansson.

28 mars Länsteatern gav "Frysta tillgångar" för 110 pers.

Mars Under flera dagar sågades det vid Petarve.

30 apr Valborgsmässofirande. Sandarevyn underhöll.

20 maj Vandring till Bällingsmyr.

27 maj Gökotta vid Petarve

22 juni Midsommarfirande på eftermiddagen och pub i bygdegården på kvällen.

1 juli Två konserter i Sanda kyrka för att hedra Lars Gullin.

15 juli Roland Glittne jazzgrupp framförde Lars Gullinmusik vid stationshuset.

21 juli Basar i bygdegårdsparken

10 nov Höstfest tillsammans med Västergarns Hembygds

förening.

I skolans gymnastiksal har det varit hopplös gympa på torsdagskvällarna.

Bygdegården har målats utvändigt på framsidan och kortsidorna. Man har fagat vid bygdegården och vid Petarve.

Sandpappret har distribuerats till samtliga hushåll i Sanda och Västergarn 12 gånger under året.

Hembygdsföreningens ekonomi är just nu mycket god bl.a. beroende på uthyrningen till dagisverksamheten.

Petarve vattensåg och Hildings hus.

Hela området med sågen, sågbacken, Hildings hus, bodarna och hela hagen har blivit byggnadsminnesmärkt av länsstyrelsen. Hildings hus har under året fått nya fönster och dörrar. Den yttre restaureringen beräknas vara klar till sommaren.

Styrelsen för år 2002 fick följande utseende

Ordförande Sven Bäckstäde

Kassör Arne Åkerman

Sekr Gunnel Wallin

Ledamöter Åsa Sjögren Andersson, Mariann Bergström, Ursula Medin (ny), Kjell Pettersson (ny)

Ersättare Lars Österlund, Rose-Mary Johansson, Marie Anne Norragård, Britt Appelqvist, Arne Hellgren, Nils-Erik Jacobsson, Gunnar Eriksson (ny), Jan Engdahl (ny)

Till revisorer omvaldes Hans Eriksson och Niklas Olsson med Helena Cedergren som ersättare.

Val av kommitteer och arbetsgrupper:

Kulturkommitte:

Kulturkommitten består av Arne Hellgren, Marianne Bergström, Rune Malmros, Torbjörn Fors, Åsa Sjögren-Andersson, Magnus Bäckstäde och Nils-Ove Norragård.

Trädgårdskommitte:

Trädgårdskommitten för Hildings torp består av Gunilla Bremer, Marianne Bergström, Marie Anne Norragård och Eivor Widing.

Arbetsgrupp till "Hildings hus" (Bäckstäde, hus å) Petarve 1:30 är Nils-Ove Norragård, Arne Hellgren, Magnus Bäckstäde och Rune Malmros.


Planerad verksamhet för år 2002

Valborgsmässofirande med Sandarevygänget

Gökotta vid Bäckstäde hus å.

Fortsatt arbete med vandringsled.

Midsommarfirande med basar.

Stor basar i bygdegårdsparken med Smaklösa.

Lars Gullin konsert i Sanda kyrka 30 juni.

Jazz i sommarkväll med Roland Glittne jazzband.

Friluftsgudstjänst vid Petarve vattensåg.

Gemensam höstfest med Västergarns Hembygdsförening.

Kvinnornas Höstsalong

Arbetsdagar med bl.a. fortsatt målning av bygdegården.

Rustande av Hildings torp utvändigt, invändigt och trädgården.

Rustande av källare vid stationshuset - tillsammans med EFS.

"Stor stark afton"

Fortsatt utgivning av Sandpappret.

Hopplös gymnastik 1 ggr/vecka.

Föräldraföreningen i Sanda skola beviljades 5000 kr till skolgården.

Hur får man ut snabb information om t.ex. målning då vädret är bra? En telefonkedja kanske skulle lösa problemet?

Birgit Fors tackar för bidraget som hon fått av föreningen till utgivandet av en bok.

Rune Malmros som lämnat sin plats i styrelsen avtackades med blommor och förkläde.

Hembygdsföreningen tackar Hasse Eriksson som skänker en kaffebryggare och Jörgen Olofsson som har skänkt flaggor.

Efter årsmötet tog Calle Brobäck oss med på en spännande resa bland minnesstenar på Gotland. Många intressanta och ibland hemska orsaker till varför de restes kan man få reda på om man forskar i det här och det har Calle verkligen gjort. /


Årsmöte med Centern

Sanda Centeravdelning och Sanda Centerkvinnor har haft årsmöten i Sanda bygdegård. Årsmötena började var för sig. Ordförande Börje Lundberg ledde Centerns årsmöte. Centerkvinnornas årsmöte leddes av Ann-Christin Wallin.

Båda årsmötena beslöt var för sig att gå ihop med en gemensam styrelse men fortfarande ha kvar de gamla namnen Sanda Centeravdelning och Sanda Centerkvinnor.

Efter detta beslut följde gemensamt årsmöte. Börje Lundberg valdes till ordförande för årsmötet.

Till styrelse valdes:

Ordf Ann-Christin Wallin

V ordf Tomas Pettersson

Kassör Lars Österlund

V kassör Gunvor Malmros

Sekr Anna-Stina Olsson

V sekr Inger Eriksson

Verksamhetsledare Agneta Olsson

Ersättare Lena Jacobsson, Sven Bäckstäde

och Gun-Britt Siltberg

Revisorer Marta Karlsson och Gunnar Melin

Ersättare Inga-Lill Eriksson och Nils-Erik Jacobsson

Valberedning: Anders Olsson, Marta Karlsson,

Artur Pettersson

Börje Lundberg tackade för den tid han varit ordförande i Sanda centeravd. Han har varit ordförande i 18 år men lämnar uppdraget p.g.a. att familjen flyttat till Visby.

Marta Karlsson tackade Börje för vad han betytt för Sanda centern. Hon har tillhört centerrörelsen i 65 år och var med och bildade SLKF i Sanda. Ann-Christin Wallin och Lars Österlund tackade Börje med blommor och presenter.

Kvällen avslutades med kaffe och smörgåstårta. / A-S O/


Påskens gudstjänster

Skärtorsdag - 28/3
19.00 Hamnkyrkan Bordsmässa
Klintehamn gemensam för pastoratet

Långfredag - 29/3
12.00 Sanda Långfredagsgudstjänst

Påskdagen - 31/3
12.00 Västergarn Högmässogudstjänst

Annandag påsk - 1/4
10.00 Sanda Högmässa


Ett stort tack

till alla i styrelsen, kommitteerna och alla medlemmar i Sanda Hembygdsförening som har arbetat och ställt upp på Hildings hus, vattensågen, fester, sammankomster, fagningar, målningar mm under det gångna året. Jag hoppas på ett lika gott samarbete i år.

Många stora varma tackar från

Ordförande Sven Bäckstäde.


Årsmöte med Sanda dansförening

Årsmöte med Sanda Dansförening hölls i Sanda bygdegård lördagen den 16 februari 2002. Ursula Medin ledde förhandlingarna och Agneta Olsson skrev.

Ur verksamhetsberättelsen: Fem lördagsdanser, en "Pröva på kväll" och en fredagsdans har anordnats under året. Danserna har varit välbesökta, många fler än föreningens 53 medlemmar har deltagit.

Styrelsen har sammanträtt en gång i månaden, samarbetet med Eskelhem har fortsatt.

Under sommaren anordnades countryfest i parken med pub och mat, vackert väder och många besökare.

Danskursen på onsdagskvällarna har fortsatt med Detlef Gräser som ledare och 26 deltagare.

Styrelsen för år 2002 består av:

Ordf Ursula Medin
Vice ordf Åsa Sjögren Andersson
Kassör Kjell Pettersson
Sekr Agneta Olsson

Ledamöter

Pontus Björkdahl (nyval)
Katrin Sjögren (nyval)
Suppleanter Astrid Öberg
Anette Gillerfors

Det kommer att bli countryfest också i år, den 3 augusti enligt planerna. Danskursen fortsätter på onsdagarna.

Sanda föräldraförening har ansökt om bidrag till skolgården och årsmötet sa ja till 2000 kr.

Två av styrelseledamöterna, Maggie Larsson och Rune Malmros hade avsagt sig sina uppdrag och avtackades med vackra orkideer.

Efter årsmötet dansades det till delar ur Pickles orkester.

/GM/


Sandas nio milstenar

I Vänges bygdegård informerade Johan Gardelin från Fornsalen om Gotlands milstenar.

I Gotlands Södra Härad gjordes de befintliga inmätningarna på 1840-talet, mestadels i sandsten och ett enklare utförande än den tidigare utmätningen i Gotlands Norra Härad.

Fr.o.m. 1940-talet betraktas milstenarna som fornlämningar och det är unikt att det finns så många milstenar kvar utefter vägsträckningarna som här på Gotland.

Det har satts ut 278 milstenar och det finns i dag 274 st vid vägarna, en på Fornsalen och resterna av en i Fornsalens lagerlokal.

Se nedan kortfattade uppgifter / det finns mer att läsa på Fornsalens hemsida, sök på "milstenar Gotland"/.

Att vara fadder betyder att rensa runt milstenen några gånger per sommar och anmäla ev skador till Fornsalen, visst skall vi väl bevara våra fornlämningar? Anmäl Dig som fadder till Sven Bäckstäde, tel 24 21 85.

/Berit Niklasson/

Milstensnr

140/11

140/12

562/09

568/05

568/06

Vägnr

140

140

562

568

568

Inskription

3/4 mil

3 mil fr Visby

1/2 mil

1/4 mil

1/2 mil

Plats

Urspr?

Urspr.

Urspr.

Flyttad -74

Urspr.

Fadder

 

 

 

 

B Niklasson

 

Milstensnr

568/07

568/08

569/01

575/02

Vägnr

568

568

569

575

Inskription

3/4 mil

3 mil fr Visby

3/4 mil

3/4 mil

Plats

Flyttad-62

Flyttad -62

Flyttad?

Urspr.

Fadder

 

 

 

 

Mer fakta om milstenarna i Sanda kan ni få av Sven eller Berit.


Det sägs att körsångare är lyckliga människor -
varför inte prova?

Sanda-kören behöver förstärkning

Kören övar torsdagar kl. 19.30 i Väte församlingshem

Alla intresserade är välkomna!

Hör av er till Ann Westbergh, tel 480074

eller Magnus Bäckstäde, tel 242010


Pub

kommer att anordnas inom en snar framtid!!


The Best of Burt Bacharach

Visby Brass & Visby Jazzband

Sång: Gertrud Jakobsson

Sanda bygdegård - Tisdag 23 april - Kl. 19.30 

Nästa nummer av "Sandpappret" utkommer v 15! Manus in senast 3/4!
Lämna manus till Hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros,
tel 24 21 13, E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 02 Februari 2002

Välkomna till
Sanda Hembygdsförenings

Årsmöte
i Sanda bygdegård

Söndagen den 24 februari kl. 19.15

Årsmötesförhandlingar

Calle Brobäck berättar om minnesstenar

Smörgåsbuffe´


Lördagen den 16 februari är det

DANS

i Sanda bygdegård

19.30 - Årsmöte

20.00 - Dans till Jannes orkester

VÄLKOMNA!

Sanda dansförening

Anmäl senast 14/2 till Ursula, tel 242045 Maggie, tel 242148


Skolbidraget

Femmorna i Susan Heidens klass i Sanda skola har skrivit dikterna.

Ögonblick som ger inre bilder
KRASCH!
Vad är det som låter
Det är någon som är i köket
Det var pepparkaksplåten
Som ramlade i golvet
Det var min katt...
Minigrå!

Oskar Broberg


En okänd plats
I en annan tid.
Ingen lukt
Inget ljud.
Platsen är helt öppen
Huden knottras,
Känner mig tom inuti.
Känns inte bra...
Jag vill hem!

Sofia Engström


24 december
julafton
en underbar kväll
god mat
luktar gott
det känns bra
någon knackar
snö far in
snön glittrar
in kommer...
JULTOMTEN

Ragnhild Falkenhaug


Min häst...

Gnäggar när den ser mig
Har en mule mjuk som sammet
Ryktar jag
Älskar jag
Den är bara bäst!

Charlie Bergqvist


Det är måndagskväll

Det är vinter
Det är kallt
Snön är knädjup
I fönstren lyser ljusstakarna
Så underbart
Julen är här!

Johanna Ekström


Nu är det helg
Vad skönt
God mat
Mycket läsk
Slipper skolan
Bara slöa
Två hela dagar!

Jesse Jonsson


Vi sitter och pratar
Solen skiner
Varmt och svettigt
PANG, BOOM
KRASCH
Ljud av plåt och metall
Stel av skräck
Sen kom ilskan!!

Hjalmar Hallgren


Solen är en stor planet.
Jag skall bygga en raket,
och en dag åka dit
För jag är så... kritvit!

Christoffer Jakobsson


Vill Du bli milstensfadder?

Hör av dig till Sven Bäckstäde om du vill ta hand om våra milstenar.

Hembygdsförbundet anordnar träffar under våren då Johan Gardelin från Fornsalen berättar mer om vad det innebär. Annat som tas upp på träffen är kulturvecka för hembygdsrörelsen i Roma v 31, Medeltidsveckan, Från Gutabygd och Spördagar.

Hembygdsträff MEDEL den 21 februari i Vänge bygdegård kl. 19.00

Anmälan senast en vecka före till tel 218845


Till salu

Vita tröjor med tryck, Petarve vattensåg - 75 kr

Blå förkläden med samma tryck - 130 kr

Finns att köpa hos Sven Bäckstäde, tel 24 21 85


Årsmöte

med Västergarns Hembygdsförening

Fredagen 15 mars kl, 19.00 i gamla skolan

Årsmötesförhandlingar

Underhållning

Förtäring

Alla varmt välkomna!

Styrelsen


Gutar frågar gutar

Söndagen 20 januari hölls första omgången av Gutar frågar gutar i Sanda. Tävlingen handlar om Gotland förr och nu och anordnas av IOGT-NTO. Innan tävlingen hade många deltagit i kyrkans familjegudstjänst. I bygdegården serverade hembygdsföreningen kyrkkaffe och barnkören sjöng.

Nio lag ställde upp i tävlingen, bästa lag fick 29 poäng (maxpoäng 39).

Till omgång två går följande lag vidare:

1. Katarina Hedström, Simon Stenman, Gunnel Wallin - 29 p

2. Ellen Wallin, Ingvar Cedergren, Anki Wallin - 25 p

3. Anna-Stina Olsson, Anders Olsson, Niklas Olsson - 25 p

4. Bengt Olofsson, Gertrud Olofsson, Mona Magnusson - 25 p

5. Lars Jacobsson, Gunnar Bolin, Peter Bäärnhielm - 24 p

17 februari tävlar tio lag i Sanda bygdegård om en plats i finalen den 17 mars i Stenkumla bygdegård.


Gutar frågar gutar omgång 2

Söndagen 17 februari kl. 14.00

i Sanda bygdegård

Kaffeservering

Välkomna att lyssna på en spännande tävlingsomgång


Passionsandakter 2002 Samtliga klockan 19.30

Sanda

Fredagen den 15 febr hos Hans Eriksson, Runne (Kt)
Onsdagen den 20 mars hos Per Österlund, Boterarve (Kt)

Västergarn

Onsdagen den 20 febr hos Robert Öberg, Mafrids (Kt)
Fredagen den 8 mars hos Gösta Eriksson, Ammor (Kt)


Klinte Filmstudio

fortsätter ännu en säsong att visa film på Rondo.

Medlemsavgiften för vårens 6 filmer är 165 kr.

Åldersgräns 15 år.

Läs mer på. www.gotland.net/klintehamn/filmstudio

Onsdagar kl. 19.00 på Rondo
visas våren 2002 följande filmer

20/2 Fotboll för Buddha

Regi: Khyentse Norbu - Bhutan/Australien -99

6/3 Maskernas konung

Regi: Wu Tiang Ming - Hongkong/Kina -96

20/3 Italienska för nybörjare

Regi: Scherfig - Danmark -00

10/4 De älskande vid Polcirkeln

Regi: Medem - Spanien -98

24/4 Livets tåg

Regi: Mihaileanu - Belg/Fra/Hol - 00

15/5 Ett rum i våra hjärtan

Regi: Moretti - Italien -01 

Manusstopp för nästa nummer av Sandpappret6/3. Lämna manus till någon i styrelsen eller direkt till G Malmros, Bjästavs Sanda, tel 24 21 13.
E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen

Nr 01 januari 2002

Dags igen för

Gutar frågar gutar

Tävlingen som handlar om Gotland förr och nu.

Första tävlingsomgången äger rum på flera platser.

Söndagen den 20 januari 2002

kan Du vara med och tävla i

Sanda bygdegård

Program

12.00 Familjegudstjänst i kyrkan

13.00 Kyrkkaffe med smörgåsbuffe´ i bygdegården

Barnkören sjunger både i kyrkan

och i bygdegården.

Tävling.

Välkomna att tävla eller bara lyssna!

Arr: Sanda Hembygdsförening , IOGT-NTO och NBV


Talesätt och ordstäv

I juni 1999 efterlyste Birgit Fors ordstäv och talesätt. Hon ville också gärna ha reda på sagesmannen eller sageskvinnan. Här är något av det som hon fick fram.

Om Gud vill grönskar ett kvastskaft!

Vad hette Sebedei söners far? Ja, säj det!

Man får vara glad, att man är som man är, när man inte är som man skall!
Edit Olsson, Bjästavs

Dei satt e krakä pa hagelid, ropte eld u dundar: "Att kummar dåu mi när, så reivar ja rockskörte sundar!"
Henning Svanborg

Ställ hatt u käpp i stuguvrån och tunga tankar bakom dörren!
Elvira Harms

De är bättar ti ha en leitän välsignäd bit än ett stort förbannat stycke.
Lisa Nyström efter fru Valberg i Vesterby kviar

När de regnar på prästen strittar de på klockarn!
Aina Åström

Så går de till i krig, den som är hemma han blir skjuten!
Alma Krusell

Huggårmar far var´ i frid för mi, män snokar tular ja inte! (Um tullkarlarna)
Krus u fjäsk såilar vörr int mä södar um Klinte!
Sigfrid Holmberg

Ha rännar såm en leilhäusnervel! ellar Som en vilsen fis i en hankeltum!

Lef så länge Du lefver. Och dö en dag dess förr!
Ristat på bergväggen på Klinteberget

Rör bi en skit, så luktar han!
Alma Logström

Gap imot ungnsmun u piss imot vädar, de gar intä!
Elly Wahlgren


Svettgympa för damer och herrar

i Sanda skolas gymnastiksal

Torsdagar kl. 19.30

Start: 17 januari

Ledare: Katarina och Ingegerd

Bastu efteråt

Välkomna med!

Ju fler som är med desto billigare blir det!!


Till salu

Tshirt - blå eller grå med tryck, Petarve vattensåg - 75 kr

Förkläde - blått eller grått med samma tryck - 75 kr

Reproduktion av Erik Olssons etsning av Petarve vattensåg. Kan ramas in - 100 kr Vykort - 20 kr

Från gutabygd 2001
Årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen - 150 kr

Kontakta Sven Bäckstäde, tel 24 21 85


VÄLKOMNA

till

Sanda Färg & Gamla Saker

Vi har bland annat

GAMLA ROLIGA SAKER

MÖBLER AV ALLA DE SLAG

GAMLA KLÄDER OCH HATTAR

VI HAR ÅRET RUNT-ÖPPET

HELGER 11 - 17

3 mil söder om Visby på väg 140

mellan Västergarn och Klintehamn

Vid förfrågan ring 24 00 66 eller gå in på vår hemsida som du hittar på Klintehamnswebben.


Dans, dans, dans...

Inbjudan till Etelhem

Lördagen den 2 februari

Gratis buss

Anmäl senast den 11 januari till

Ursula, tel 24 20 45


 

Årsmöte i Sanda dansförening

Lördagen den 16 februari kl. 19.30

i Sanda bygdegård

Dans till Jannes orkester

Anmäl senast 14 februari till

Ursula, tel 24 20 45 eller Maggie, tel 24 21 48


 

Motionsdansen

fortsätter i Sanda bygdegård, onsdagar kl 19.00

Start 9 januari

Alla hjärtligt välkomna!


Sanda bygdegård

är uthyrd till dagisverksamhet till 30 juni 2002.


Tack!

Sanda Hembygdsförening vill tacka alla som skänkte pengar till minne av Elisabeth Bäckstäde. Pengarna är öronmärkta till vattensågen. 

Manusstopp för nästa nummer av Sandpappret. Lämna manus till någon i styrelsen eller direkt till G Malmros, Bjästavs Sanda, tel 24 21 13.
E-post: malmros.sanda@mailbox.calypso.net

Åter till toppen